Naar hoofdinhoud

Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg

Praktijk en wetenschap in de langdurige zorg dichter bij elkaar brengen. Dat is het doel van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. Om cliënten met een langdurige zorgvraag goede zorg te geven moeten zorgverleners beschikken over de juiste kennis. Het programma wil de kennis die er al is nog beter inzichtelijk, vindbaar en toepasbaar maken voor zorgverleners. En zorgverleners nog meer betrekken bij het ontwikkelen en delen van (nieuwe) kennis. Zo werken we aan een cultuur waarin verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk heel logisch is.

Voor wie en met wie?

Het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg is bedoeld voor zorgprofessionals en onderzoekers in de langdurige zorg en voor studenten en professionals in het mbo, hbo en universitair onderwijs. 

Vilans voert het programma uit in opdracht van het ministerie van VWS uit. Hierin willen we samen met andere partijen bijdragen aan een goed werkende kennisinfrastructuur waarin praktijk, onderwijs en onderzoek nadrukkelijk(er) aan elkaar worden verbonden. 

Hier maken we ons hard voor

We richten ons op de volgende drie kernactiviteiten:

  1. Kennisvragen verzamelen: We brengen in kaart over welke onderwerpen in de langdurige zorg meer kennis beschikbaar zou moeten zijn en prioriteren deze vragen zodat ze in onderzoeksagenda’s kunnen worden verwerkt. 
  2. Informatie op maat: We onderzoeken hoe informatie op maat kan worden aangeboden en ontwikkelen daarvoor de bijbehorende hulpmiddelen, onder ander op basis van data. 
  3. Kennis delen: We organiseren onder de noemer ‘Zoek het uit’ een reeks congressen en webinars om praktijk en wetenschap met elkaar in verbinding te brengen en kennis over te brengen. De verslagen van eerdere bijeenkomsten vind je hier.

Meer weten?

Heb je een vraag over het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg? Heb je een idee voor een onderzoek of heb je zelf een onderzoek uitgevoerd dat ook goed toepasbaar voor dit programma is? Laat het ons weten! Je kunt ons bereiken via de mail: info@kennisinfrastructuurlangdurigezorg.nl.

Downloads

Producten bij dit project

Er zijn geen producten bij dit project.

Agenda

Er zijn geen agenda-items bij dit project.

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project