Naar hoofdinhoud Naar footer

De mens zien die (ook) dementie heeft

Gepubliceerd op: 01-07-2024

Mensen met dementie - maar ook hun naasten en professionals in het verpleeghuis en thuis - ervaren vaak dat de dagelijkse realiteit in hun leven op gespannen voet staat met de principes van passende zorg (NZa/Zorginstituut). Bijvoorbeeld: In de praktijk verblijven mensen met dementie nog regelmatig op een gesloten afdeling om hun veiligheid te waarborgen. Dit ervaren zij als een inbreuk op hun vrijheid. De zorg en ondersteuning voor mensen met dementie is in de praktijk nog te veel gericht op de ziekte en bijbehorende beperkingen, niet op wat er nog wél kan. Met dit project willen we hier verandering in brengen.

Passende zorg en ondersteuning voor mensen met dementie

Het boek ‘VerpleegThuis’ van Teun Toebes heeft een fors debat hierover teweeggebracht. Veel mensen zijn geraakt door zijn perspectief: het zien van de mens, die (ook) dementie heeft. Dit perspectief is randvoorwaardelijk voor belangrijke thema’s als passende zorg, samen beslissen en proactieve zorgplanning.

Ondanks het verlangen dat veel zorgprofessionals met Teun delen en hun motivatie om dit elke dag waar te maken, blijkt dit toch lastig te realiseren in de alledaagse praktijk. Daarom willen in dit project kijken hoe we op een praktische manier passende zorg en ondersteuning kunnen bieden aan mensen met dementie.

Wat gaan we doen?

We gaan gedurende de looptijd van dit project aan de slag in drie zorgorganisaties. Hier maken we teams met zorg- en welzijnsprofessionals, studenten, mensen met dementie en naasten. De teams gaan door middel van participatief actieonderzoek ontdekken hoe zij op een praktische manier passende zorg en ondersteuning kunnen geven aan mensen met dementie. Hierbij willen zij leren van de momenten waar spanning optreedt tussen de behoeften van de mensen met dementie, professionele standaarden en bijvoorbeeld opvattingen van naasten of maatschappelijke opvattingen. De deelnemende zorgorganisaties delen hun ervaringen met elkaar en met andere betrokkenen. Met als doel om handvatten te ontwikkelen om passende zorg vorm te geven.

Wie doen er mee?

Daarnaast zijn er in de projectgroep nog de volgende rollen vertegenwoordigd: ethica, cliëntperspectief, persoon met dementie en een mantelzorger

Opdrachtgever/financier: ZonMw

Looptijd van het project: Van november 2023 – november 2026

Agenda

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project