Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen werken aan infectiepreventie

Laagdrempelige, kortdurende ondersteuning op maat bij hygiënisch werken en het voorkomen van infecties in verpleeghuizen. Hoe zorg je ervoor dat hygiëne en voorkomen van infecties structureel onderdeel worden van het dagelijks werk?

Van zorgprofessionals, maar ook van collega’s in andere disciplines, bijvoorbeeld de schoonmaakmedewerkers. Zodat zij elkaar scherp houden op infectiepreventie, ook als corona geen crisis meer veroorzaakt. Professionals in verpleeghuizen kunnen hier samen mee aan de slag en ondersteuning krijgen.

Wat gaan we doen?

Organisaties met ondersteuningstrajecten helpen eigen implementatiekracht te ontwikkelen en te versterken. Dat betekent laagdrempelige, kortdurende ondersteuning op maat. Een coach begeleidt de organisatie op basis van de vraag van de organisatie en werkt samen met alle betrokkenen bij infectiepreventie in de organisatie. Met elkaar kijken wij naar wat de organisatie al aan kennis en kunde in huis heeft en vanuit die basis verbeteren we de infectiepreventie op de locatie. Gedragsverandering en samenwerking staan centraal.

Organisaties kunnen daarnaast gebruik maken van kennis, tools en goede voorbeelden. Zij krijgen toegang tot actuele informatie, kennis, e-learnings, publicaties, video’s en ervaringen opgedaan in soortgelijke ondersteuningstrajecten, zoals ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Zo krijgen zorgorganisaties handvatten om het daarna zelf verder op te pakken.

Deelname is niet vrijblijvend. We verwachten dat betrokkenen zorgorganisaties deelnemen aan ten minste twee werksessies. En dat zij een actieplan maken (eventueel met hulp van de coach), waar ze vervolgens mee aan de slag gaan. Daarnaast verwachten we dat zij hun ervaringen willen delen, zodat we kennis over samen werken aan infectiepreventie verder kunnen verspreiden.

Zo kunnen zorgorganisaties meedoen

  • De tijdsinvestering per organisatie: afhankelijk van het instapmoment en de aanpak. Na een tweede werksessie bepaalt de zorgorganisatie hoe verder te gaan.
  • Wanneer: 2022 - 2026
  • Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • In samenwerking met: Verenso, ActiZ, V&VN, Waardigheid en Trots op locatie, Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en Antibioticaresistentie-zorgnetwerken.
  • Meer informatie: op de website van Waardigheid en trots of neem contact op met Martijn Simons, via m.simons@vilans.nl. Je kan je hier aanmelden.

Producten bij dit project

Er zijn geen producten bij dit project.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project