Naar hoofdinhoud

Dit is Vilans

Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. Wij gunnen alle mensen dat ze het leven kunnen leiden dat zij willen. Oók mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Wij dragen daar met kennis aan bij.

Kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en toepassing van kennis

Vilans draagt met kennis bij aan de oplossing van vraagstukken in zorg en ondersteuning. Dat doen we proactief. We benoemen vraagstukken en agenderen onderwerpen. Samen met anderen verzamelen, ontwikkelen en delen we kennis. We brengen mensen, organisaties, praktijk en beleid bij elkaar. Om kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en toepassing van kennis te versnellen. Want de zorgsector staat voor flinke uitdagingen.

3 uitdagingen

We richten ons op 3 uitdagingen waar wij met kennis verschil kunnen maken:

  • Het leven van mensen centraal stellen en niet het zorgsysteem.
  • Duurzaam ondersteuning en zorg bieden met naar verhouding minder zorgprofessionals.
  • Technologie vanzelfsprekend(er) inzetten in ondersteuning en zorg.

Wonen, werken, leren, ontspannen en zorg

Meedoen, thuis blijven wonen, eigen keuzes maken en jezelf kunnen redden zijn net zo belangrijk als zorg. Daarom kijken wij consequent verder dan ‘zorg’ en professionals’. We leggen verbindingen naar alle gebieden die het leven van mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben de moeite waard maken. Dus ook wonen, werken, leren en ontspannen.

Voor iedereen die zorg en ondersteuning biedt

Voor goede ondersteuning en zorg hebben we straks iedereen nodig: de mensen die langdurige zorg en ondersteuning krijgen zelf, hun mantelzorgers, burgers én professionals. De komende tijd neemt het aantal mensen dat ondersteuning en zorg nodig heeft namelijk steeds verder toe. Maar het aantal professionals blijft ongeveer gelijk. 

Slim gebruik van technologie

Naast het betrekken van het netwerk van mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben, is technologie heel belangrijk. Met slim gebruik van technologie kunnen professionals hun tijd efficiënter inzetten. Technologie helpt ook de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

Maak samen met Vilans het leven van mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben beter. Lees onze Koers 2022-2025. Wil je samen aan de slag, neem contact op. We gaan er graag over met je in gesprek!

Raad van bestuur

Raad van toezicht

  • mw. drs. A.J.J. Buwalda (voorzitter)
  • dhr. prof. dr. M.A.A.J. van den Bosch
  • dhr. drs. R.M. Smit
  • dhr. drs. C.H. Donkervoort
  • mw. mr. dr. M.E. de Bruin

Downloads