Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe werken wij

Als kennisorganisatie zijn we georganiseerd in vakgroepen en op basis van projecten en programma's, verdeeld over een drietal focusgebieden. Vanuit de vakgroepen vliegen we uit naar de projecten en programma's, waar we onze kennis en talenten inzetten. Vilans heeft 14 vakgroepen verdeeld over 4 clusters. Een vakgroep is een team van vakgenoten met een vergelijkbare achtergrond, maar met verschillende specialisaties en expertises.

Cluster Kennisstrategie en -management

Het cluster Kennisstrategie en -management richt zich op het verzamelen, verwerken, valideren en verspreiden van kennis in de langdurende zorg.

Lia Davelaar is directeur van het cluster Kennisstrategie- en management.

Vakgroep Kennismanagement

Als vakgroep ondersteunen en richten we het proces in van kennisstromen, zodat de kennis optimaal vindbaar en in de praktijk bruikbaar is voor stakeholders en zorgprofessionals. 

'Kennis moet stromen en dat proces vraagt continu om gerichte aandacht en deskundigheid. Kennismanagent is daarmee een essentiële pijler.'

Hilair Balsters, vakgroepleider Kennismanagement

Vakgroep Online

Als vakgroep zorgen we ervoor dat kennis op een toegankelijke en inspirerende manier voor de zorgprofessionals beschikbaar is via de diverse online kanalen. Door het monitoren van de resultaten en het ophalen van gebruikerservaringen verzamelen we data als input voor verdere optimalisatie. 

'Door in de huid te kruipen van de bezoeker, kunnen we steeds gerichter online de juiste toepasbare kennis aan professionals in de langdurende zorg verspreiden.'

Vera Hendrikse is vakgroepleider Online.

Vakgroep Richtlijnen en Toepassing

'Als vakgroep ordenen en beschrijven we op systematische wijze informatie en faciliteren we dit proces. We werken in kenniscommunities samen met gebruikers uit het veld en partners uit beroeps- en onderwijsorganisaties en onderzoeksinstellingen.'

Monique Bressers is vakgroepleider Richtlijnen en Toepassing.

Cluster Leren, innoveren en onderzoeken

Het cluster innoveren, onderzoeken, leren en implementeren richt zich samen met mensen met een zorgvraag, mantelzorgers, professionals, organisaties en netwerken op wat werkt in de praktijk, nu en in de toekomst. En ontwikkelt innovatieve kennis voor huidige en toekomstige vraagstukken.

Rian van de Schoot is directeur van het cluster Leren, innoveren en onderzoeken. 

Vakgroep Innoveren en (Proces)verbeteren

Als vakgroep helpen we innovatieprocessen in de langdurende zorg met grote sprongen te verbeteren, via kleine experimenten. Met onze ontwerp-, impact- en netwerkgerichte aanpak staan we graag aan de wieg van de ontwikkeling naar een nieuw gemeengoed.

'De coronacrisis heeft iedereen gedwongen grote sprongen te maken in een soort mega-experiment.  Wij ondersteunen als vakgroep de vernieuwers in de zorg graag om hier maximaal van te leren.'

Frans van Zoest, vakgroepleider Innoveren en (Proces)verbeteren.

Vakgroep Onderzoek en Validatie

Als vakgroep dragen we bij aan de missie van Vilans via toegepast praktijkonderzoek voor en met het veld. De kennis die we verspreiden, verrijken en valideren we, zodat deze betrouwbaar is.

'Onderzoek bij Vilans is én praktijkgericht én goed onderbouwd, een unieke combi.'

Margreet Reitsma, vakgroepleider Onderzoek en Validatie

Vakgroep Leren en Veranderen

Als vakgroep streven we ernaar samen met betrokkenen in de praktijk te leren hoe kennis werkt, wordt toegepast en wat daarvoor nodig is. Vervolgens ondersteunen we professionals en hun organisatie of netwerk bij het ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) aanpakken.

'Leren is veranderen. Veranderen is leren.'

Jeroen Havers, vakgroepleider Leren en Veranderen

Cluster Programmamanagement, Impact en Communicatie

Het cluster richt zich op alle facetten van wat werkt bij (toekomstige) vraagstukken over de (systemische) organisatie van de langdurige zorg. En op kennis toepassen en opdoen bij strategische en organisatie overstijgende vraagstukken en het vormen van netwerken.

Anneke Augustinus is directeur van het cluster Programmamanagement, impact en communicatie.

Vakgroep Strategie en samenwerking

Op basis van trends en landelijke ontwikkelingen adviseren en ontwikkelen we kennis over strategische en langetermijn (samenwerkings)vraagstukken van zorgorganisaties. En over ‘schurende’ systemen waarin zij werken. Op basis van onze expertise agenderen wij onderwerpen en mengen we ons in het maatschappelijk debat.

Johan Vesseur, vakgroepleider Strategie en samenwerking

Vakgroep Programmamanagement

Vanuit de vakgroep ondersteunen, managen en/of voeren we complexe programma's en projecten uit, en werken we in consortia. 

Karlijn Kwint, vakgroepleider Programmamanagement

Vakgroep Monitoring en Impact

Als vakgroep hebben we tot doel om de voortgang, resultaten en effecten van onze werkzaamheden systematisch te volgen. Hierdoor kunnen we leren van de opgedane ervaringen en maximaliseren we onze impact als kennisorganisatie op de langdurige zorg. Bekijk ook deze visual.

‘Beter inzicht helpt om de juiste keuzes te maken.'

Janneke Haan, vakgroepleider Monitoring en Impact.

Vakgroep Marketing en Communicatie

Als vakgroep maken we het verspreiden van kennis mogelijk, waarbij begrijpelijkheid en meetbare communicatie voorop staan. We maken de vertaalslag van beleid naar praktijk binnen alle projecten en programma’s, met de blik gericht op de praktijk.

'Communicatie over vraagstukken in de langdurende zorg vertrekt vanuit gemeenschappelijke vraagstukken: wat heeft een cliënt echt nodig, hoe weten we en organiseren we dat, en hoe leren we van elkaar?'

Jan Willem Bloemen is vakgroepleider Marketing en Communicatie. 

Cluster Bedrijfsvoering

Het cluster Bedrijfsvoering adviseert en faciliteert de organisatie op het gebied van HRM, financiën, projecten en informatievoorziening/ICT. Het cluster levert vanuit deze expertises een multidisciplinaire bijdrage aan de verschillende programma’s, projecten en producten van Vilans. 

Cécile Peerbooms is directeur van het cluster Bedrijfsvoering.

Vakgroep HRM

Als vakgroep richten we ons op het optimaal, duurzaam inzetten en ontwikkelen van alle medewerkers. Daarmee helpen we de prestaties van de organisatie en de medewerkers te verbeteren, nu en in de toekomst.

'Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet!'

Kim Roos, vakgroepleider HRM

Vakgroep Financiën, Planning & Control

Als vakgroep adviseren we de raad van bestuur, directeuren en projectleiders over financiële vraagstukken, ook als ze daar niet om vragen. Onze verantwoordelijkheid ligt in het inrichten en bewaken van de planning- en controlcyclus, en het verzorgen van de financiële administratie.

Rob Redert, vakgroepleider Financiën, Planning & Control

Vakgroep Informatiemanagement

Als vakgroep adviseren we de organisatie over het ontwikkelen en inrichten van de informatievoorziening van Vilans. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor een toekomstbestendig(e) data-infrastructuur en digitaal fundament. Vanuit onze data- en ICT-expertise dragen we bij aan alle verschillende programma’s, projecten en producten van Vilans. Ook helpen we medewerkers slimmer digitaal te werken. We werken vanuit verschillende expertises: projectmanagement, beheer, architectuur en data.

Nienke Eckhardt, vakgroepleider Informatiemanagement

Vakgroep Backoffice

Als vakgroep maken we het verder professionaliseren van Vilans mede mogelijk en streven we ernaar de processen ‘lean’ te organiseren. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het ondersteunen, structureren en faciliteren van projecten en programma’s.

'Wij leiden interne werkprocessen in goede banen en bieden optimale ondersteuning aan onze bevlogen collega’s.'

Karin Janmaat, vakgroepleider Backoffice