Naar hoofdinhoud Naar footer

Hennie Boeije

Expert - Onderzoek en validatie

Gezondheidszorg vanuit het gezichtspunt van de betrokken mensen, loopt als een rode draad door mijn werk. Mijn expertise is kwalitatief onderzoek en dat betreft altijd methoden die dicht bij de beleving blijven van bijvoorbeeld ouderen, naasten, professionals en mensen met een verstandelijke beperking. Bij Vilans is daarvoor veel ruimte omdat het belangrijk is dat onderzoek, beleid, praktijk en onderwijs vertrekken vanuit dát perspectief. Kennis uit onderzoek kan bijdragen aan oplossingsrichtingen voor vraagstukken en problemen. Ik vind het fantastisch om bij Vilans te werken waar de vertaling van kennis naar toepassing in de praktijk de kern van de zaak is.

Mijn focus is informele zorg en in het bijzonder de wijze waarop naasten en professionals zij aan zij zorg en ondersteuning bieden. Mensen zoals jij en ik geven soms allerlei hulp en soms krijgen we ook hulp. Deze zorg is altijd belangrijk geweest, maar zal in de nabije toekomst onontbeerlijk zijn om mensen die zorg nodig hebben blijvend te ondersteunen. Maar hoe organiseer je dat? Hoe werk je samen met anderen die zorgen en wat betekent dat voor degene die zorg krijgt, voor de naaste en voor de professional? Met deze vragen hou ik mij bij Vilans bezig met het doel de zorg toegankelijk te houden en te verbeteren.

Wapenfeiten