Naar hoofdinhoud Naar footer

Cliëntenorganisaties en Vilans hebben elkaar nodig

Vilans ondersteunt de oproep van Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in) aan de bewindslieden van VWS om patiënten- en gehandicaptenorganisaties beter te faciliteren. Waarom vindt Vilans-voorzitter Mirella Minkman deze oproep belangrijk? Wat betekenen de belangenorganisaties voor Vilans? En andersom?

‘Er ligt een behoorlijke opgave voor ons. Willen we in de toekomst voldoende zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden, dan ligt er een rol voor de hele samenleving en niet alleen voor professionals. En de zorg moet nog meer gebaseerd zijn op wat mensen echt nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat zij meedenken en meedoen. Je moet hen er op een volwaardige manier bij betrekken. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties komen op voor burgers. Willen zij kunnen meebeslissen, dan is vrijwilligheid onvoldoende. Geef hen voldoende mogelijkheden en middelen zodat ze zichzelf goed kunnen organiseren’, vindt Minkman.

Welke kennis nodig?

Voor een kennisorganisatie is het van belang steeds goed te weten aan welke kennis precies behoefte is. ‘We moeten zeker weten of we inderdaad werken aan vraagstukken die leven in de samenleving. Zitten burgers op deze kennis te wachten? De patiënten- en gehandicaptenorganisaties houden ons bij de les, laten ons steeds zien voor wie we het eigenlijk doen. En zij brengen hun ervaringsdeskundigheid in als we met elkaar samenwerken.’

Corona-informatiepunt: mooie samenwerking

Een voorbeeld van samenwerking is het corona-informatiepunt. Minkman: ‘Mensen zaten en zitten met vragen. Generieke informatie zoals die van het RIVM is voor veel mensen te algemeen. Er ontstond behoefte aan een vertaalslag zodat mensen direct begrepen wat die informatie voor hen persoonlijk inhield. VWS en de belangenorganisaties kwamen daarvoor bij ons. Want voortdurend veranderende informatie vinden, valideren, toegankelijk maken en up-to-date houden, is ons vak. De belangenorganisaties leverden vragen van hun leden aan en linkten door naar onze site. We hadden enorme bezoekersaantallen, de website vloog er zelfs uit!’

Niet alleen professionals kennis bieden

Met het corona-informatiepunt ‘bedient’ Vilans een breder publiek dan alleen zorgprofessionals. En precies daar ziet Minkman een taak weggelegd voor haar organisatie. ‘De meeste zorg in dit land wordt verleend door mensen zonder zorgdiploma. Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze koers, over waar we heen willen en voor wie we er zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan: hoe maken we kennis ook beschikbaar voor niet-professionals met een zorgtaak? Kunnen we helpen hen beter uit te rusten voor die taak?’ Tegen die achtergrond blijven we zeker samenwerken met cliënten, bewoners en patiëntenorganisaties. Ik hoop structureler nog dan nu.’

Deel deze pagina via:

Contactpersoon