Naar hoofdinhoud Naar footer

Gemengde reacties op rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’

Wat is er nodig om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden? Over die brede vraag van de Tweede Kamer schreef de commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen' onder leiding van Wouter Bos het rapport Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies. ‘En nu vragen we wat ú ervan vindt en welke input ú de commissie wil meegeven’, zegt Vilans-bestuurder en commissielid Mirella Minkman. De commissie verzamelt de komende periode input en weegt deze voor haar advies 2.0 dat voor de zomer verschijnt.

Het verzoek om feedback werd tijdens een bijeenkomst met verschillende maatschappelijke partijen gedaan. Die bijeenkomst was afgelopen woensdagavond. Na een welkomstwoord van gespreksleider Minkman, waarin ze haar waardering voor de vele reacties uit alle kanten van de samenleving uitspreekt, is Wouter Bos aan het woord. Hij rept in zijn videoboodschap over een ‘radicaal advies’. ‘Misschien lijkt het rapport niet zo vernieuwend, maar hoewel we absoluut geen geldverslindende stelselherziening voorstellen, zetten we toch een aantal zaken op scherp. Onder andere dat als we verpleegkundigen uit het buitenland gaan halen om de zorg voor ouderen thuis op peil te houden, we het paard achter de wagen spannen. We zullen dat financieel gewoonweg niet kunnen bolwerken. We agenderen een maatschappelijk vraagstuk. Ons advies zit daarom meer in het matigen van het beroep op de zorg en anders organiseren. Bijvoorbeeld doordat we zeggen dat digitaal het ‘nieuwe normaal’ moet worden. En te stellen dat er voor ouderen meer mogelijkheden moeten zijn om geclusterd te gaan wonen.’

'Extra beroep op mantelzorg werkt niet'

De eerste spreker die mag reageren op het rapport, is de gedeputeerde van provincie Zeeland, Harry van der Maas. Hij roemt het werk van de commissie maar zet een kritische kanttekening bij het extra beroep op mantelzorg waarvan in het advies sprake is. ‘Ik zie een nog groter beroep op de mantelzorg met name in onze provincie niet werken. Hier verdubbelt het aantal tachtigplussers straks namelijk. En als we digital first gaan, dan moeten we daarvoor ook de voorwaarden regelen. Dat betekent glasvezel door heel Zeeland onder andere.’

Wonen anders inrichten

Herman Meinhardt van de Raad van Ouderen is vooral blij met het onderdeel uit het rapport dat veelal door de media is opgepikt: meer (ver)bouwen. ‘Dat is natuurlijk zeer urgent. Levensloop bestendig bouwen zou voor alle bouwprojecten de standaard moeten zijn en met het verbouwen van bestaand vastgoed zal ook veel meer gedaan kunnen worden.’

Over het thema bouwen spreekt ook Hester van Buren, voorzitter van de koepel van woningbouwcorporaties Aedes. ‘De wooncrisis geldt natuurlijk voor iedereen en staat hoog op de politieke agenda. Verder weten we dat zwakkere wijken steeds zwakker worden.’ Van Buren noemt een reeks van oplossingsrichtingen, onder andere het regelen dat corporaties weer collectieve ontmoetingsruimtes mogen financieren en aandacht voor het vinden van nieuwe bouwlocaties.’

Voor jezelf zorgen

Erik van den Burg van Sociaal Werk Nederland wil in sociale huisvesting naast een huismeester ook een welzijnswerker inzetten. Hoogleraar Sandra Zwakhalen van de universiteit van Maastricht is het eens met de aandacht in het rapport voor de wijkverpleegkundige en wil in de zorg meer samenwerking zien tussen specialisten en generalisten. Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) doet een sterk beroep om de organisatiekracht van professionals te vergroten. Ook geeft ze aan dat doorzettingsmacht soms nodig is. Ten slotte roemt voorzitter Henk Kamp van ActiZ het advies. ‘Het hoofdstuk over ‘voor jezelf zorgen’ vond ik inspirerend. We kunnen in Nederland meer met het Deense concept van re-ablement doen, het weer zelfstandig maken van mensen.’ 

Grote opgave voor de toekomst

Na de feedbackronde was duidelijk dat de maatschappij een grote opdracht wacht voor het op peil houden van de ouderenzorg tot 2030. ‘En ook nog wel tot 2040’, zegt Minkman. ‘We kunnen niet anders dan daar gezamenlijk de schouders onder zetten. Het welzijn van ouderen raakt ons allemaal’. De commissie nodigt uit om reacties op het rapport voor 1 april in te zenden. Voor de zomer zal de commissie haar versie 2.0 presenteren. Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurende Zorg spreekt tot besluit uit, het rapport zeker te benutten voor de Contourennota, die eveneens voor de zomer verschijnt.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon