Naar hoofdinhoud Naar footer

Het meten van de impact van geïntegreerde zorg is een uitdaging

Geïntegreerde zorg wordt erkend als een mondiale beweging in het transformeren van zorgsystemen en -praktijken om persoonsgerichte zorg te bevorderen, maar de impact ervan blijft nog steeds moeilijk te meten. Onlangs publiceerden onderzoekers van Vilans een redactioneel artikel in het ‘International Journal of Integrated Care (IJIC)’ waarin deze uitdaging en mogelijke manieren om dit te overwinnen worden besproken.

Volgens Vilans-onderzoeker Nick Zonneveld zijn er zowel academische als praktische uitdagingen om de impact van geïntegreerde zorg te meten. ‘Wij zijn al ruim twintig jaar bezig met het gedachtegoed van integrale zorg. Er zijn voor integrale zorg veel samenwerkingen, projecten en interessante onderzoeken geweest. In Nederland hebben we bijvoorbeeld programma’s als Regiokracht, Medisch Generalistische Zorg, De Juiste Zorg op de Juiste Plek et cetera. Maar een van de grootste problemen is nog steeds het aantonen van solide en evenwichtig bewijs dat het echt werkt.’

Overeenstemming

Vilans-onderzoeker en co-auteur Ephrem Tesfay voegt hieraan toe: ‘Dit komt voort uit het gegeven dat er vaak weinig consensus bestaat over welke input moet worden gemeten aan het begin van een geïntegreerd zorgproject en welke output moet worden gemeten aan het einde ervan. Meten we bijvoorbeeld vooral kostenreductie of meten we ook de kwaliteit van leven of andere uitkomsten? En welke evenwichtige mix van uitkomsten is het meest geschikt?’

Zonneveld: ‘Het is niet zo eenvoudig als een pil nemen en daarna de effecten ervan meten. Geïntegreerde zorg varieert sterk qua context, implementatie en scala aan interventies, en soms zijn we het niet eens over wat er in de pil zit. Dit betekent dat er geen alomvattend raamwerk bestaat dat de impact van geïntegreerde zorg vastlegt.’

Drie uitdagingen

In hun IJIC-artikel bespreken de onderzoekers drie stappen om de genoemde problemen te overwinnen. Mirella Minkman, co-auteur en lid van de redactieraad van IJIC: ‘Onze analyse en discussie benadrukken de complexiteit van de overstap van principes van geïntegreerde zorg naar het meten van de impact in de praktijk. Onze argumenten benadrukken het belang om eerst te identificeren wat impact betekent voor verschillende belanghebbenden. Ten tweede, het inzetten van geschikte instrumenten en een ‘Theory of Change’ om verschillende aspecten van impact vast te leggen en het betrekken van de belangrijkste belanghebbenden bij dit proces. En ten derde: zorgen voor een voldoende en passend tijdsbestek voor een alomvattende beoordeling van de impact van geïntegreerde zorg.’

Artikel

Lees voor de volledige analyse het artikel ‘Measuring the Impact of Integrated Care: from Principles to Real-World Impactop IJIC.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon