Naar hoofdinhoud Naar footer

Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

Onze samenleving veroudert: in 2040 zitten we op de top van de vergrijzing. Wat is er nodig om onze samenleving toekomstbestendig te maken? Een groot aantal partijen waaronder kennisorganisatie Vilans werkte mee aan een transformatieagenda met de thema’s en doelen waarmee iedereen de komende jaren aan de slag zou moeten.

YouTube video thumbnail

De veroudering van onze samenleving de komende 20 jaar geeft kansen en uitdagingen. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen? Om deze vragen te beantwoorden zijn de krachten gebundeld van publieke en private organisaties, kennis- en overheidsorganisaties en burgers. Gezamenlijk hebben we een transformatieagenda ontwikkeld voor een duurzame toekomst van ouder worden in Nederland. 

Niet alleen praten, ook vooral doen

‘De oudere in 2040 is een heel diverse groep mensen die je niet allemaal hetzelfde zorgaanbod moet voorschotelen’, zegt Vilans-bestuursvoorzitter Mirella Minkman. ‘Je moet naar die hele toekomstige groep kijken, waar ligt de behoefte nu echt. En nadenken wat passende zorg is voor ieder individu. Wat is nodig voor de persoon en wat werkt ook goed, ook in de laatste jaren van iemands leven.’ Collega-bestuurder Erwin Bleumink vult aan: 'Daarvoor zullen we echt als samenleving aan de slag moeten. Van praten naar doen. Wat verwachten we van elkaar in goed ouder worden en hoe organiseren we dat met elkaar? Hoe verbinden we leven met zorg en ondersteuning en welke digitale hulpmiddelen helpen daarin? Daarvoor zullen we samen aan de slag moeten, want alleen dan komen we er achter wat werkt.’  

Transformatieagenda

Hiervoor zijn op verschillende thema’s plannen van aanpak voor de toekomst nodig. Minkman: ‘Dat is wat deze agenda ons biedt, een grote ‘to do-lijst’. Bij elk thema is nu een volgende slag nodig. Waar staan we, hoe kunnen we leren versnellen en wat is daarvoor nodig. Het vormt de start van een maatschappelijke dialoog om alle vraagstukken rond leven in een ouder wordende samenleving te verkennen, de nodige stappen te zetten naar bewustwording en draagvlak in de samenleving, en gezamenlijk in actie komen. De antwoorden liggen niet in de zorg, maar in de samenleving.’

Lees ook

Deel deze pagina via: