Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen reflecteren op het werken aan een innovatiestrategie

Uit verkennend onderzoek van Vilans komt naar voren dat innovatie vaak nog iets ‘voor erbij’ is. Organisaties zijn volop bezig met innovatie, in vrijwel iedere strategie wordt het genoemd. Er is echter nog lang niet altijd een strategie op het gebied van innovatie. Er vindt nog onvoldoende uitwisseling plaats. Zowel intern in de organisatie als extern met andere organisaties en stakeholders.

Vilans wil het reflecteren op innovatie en het uitwisselen van kennis graag stimuleren! Daarvoor hebben we een aantal creatieve ideeën en zijn op zoek naar bestuurders en innovatiemanagers die hierover met ons in gesprek willen. Daarmee willen we kennisuitwisseling tussen organisaties op gang brengen.

Meer over het project

Het team van WE❤INNOVATORS van Vilans gaat dit jaar aan de slag met de resultaten uit het verkennende onderzoek naar de belangrijkste obstakels bij innoveren. We halen graag ervaringen op om obstakels te overwinnen, werken aan handvaten om in jouw organisatie te reflecteren en brengen organisaties met elkaar in contact.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon