Naar hoofdinhoud Naar footer

Aanpak Aqua Viva: ‘Infectiepreventie doe je met de hele organisatie’

Aqua Viva, een centrum voor wonen en zorg in Nijmegen, heeft vanuit het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ een structuur binnen de organisatie opgezet. Hierin heeft iedereen een duidelijke rol en blijft het onderwerp infectiepreventie aandacht krijgen. Hoe ziet hun aanpak eruit?

Karen Achterberg is als coach vanuit het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ betrokken bij Aqua Viva. Karen: ‘Bij Aqua Viva hebben we werksessies georganiseerd met medewerkers die directe zorg verlenen en met medewerkers van de facilitaire dienst. Dat bleek echt een aanvulling, ook voor de hygiëne en infectiepreventie commissie (HIP). Je trekt infectiepreventie dan breder naar de hele organisatie.’

Praktijkinzichten hygiëne en infectiepreventie

Karen: ‘Bij de werksessies gaan we aan de slag met de HIP-aandachtsvelders; medewerkers met verschillende functies uit de hele organisatie. We kijken met hen hoe we het beleid in de praktijk kunnen brengen.

Hierbij hebben we aandacht voor meer bewustwording bij medewerkers over bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne. En we zorgen voor een gerichte aanpak om mee te werken in de praktijk. De werksessie is er ook om te reflecteren en voor het delen van ervaringsverhalen. Praktijkinzichten worden meegenomen naar de HIP-commissie.’

Hygiëne Infectie Preventie: vast onderdeel teamoverleggen

Voor 2023 zijn in de HIP-commissie de belangrijkste HIP-thema’s bepaald, onder meer vanuit de inzichten van de audit en de input uit de werksessies. De HIP-commissie bespreekt en verdiept de themapunten, stelt beleid op en ontwikkelt tools ter ondersteuning van de praktijk.

Er is een duidelijke structuur opgezet met overlegmomenten. In de  teamoverleggen is Hygiëne Infectie Preventie een vast onderwerp op de agenda. ‘Dat helpt bij het creëren van een gezamenlijk gevoel van urgentie en commitment: Zo doen we het hier, zo werken we met elkaar aan kwaliteit.’

De aandachtsvelders werken met verschillende werkvormen. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van posters die op diverse afdelingen hangen en filmpjes om de inhoudelijke boodschap over te brengen.

‘Dat is belangrijk, want als er geen infectieziekte heerst, dan zie je niet terug of processen toegepast worden of niet. Dan is er minder motivatie. Het belang en nut moet je daarom blijven herhalen en elkaar erop blijven aanspreken vanuit dat gemeenschappelijke beeld. En naar elkaar luisteren en vragen wat de ander nodig heeft. Dat is net zo belangrijk.’

Format werksessie

Zelf aan de slag met een werksessie? Gebruik het Format: hoe organiseer je een toekomstgerichte werksessie infectiepreventie in jouw organisatie?

Hygiënisch werken makkelijker maken

Ruby Zwart, verzorgende individuele gezondheidszorg (IG) en HIP-aandachtsvelder: ‘Het helpt dat het onderwerp steeds terugkomt in sessies en teamoverleggen, ook na het programma. In de maandelijkse “Kwaliteitsflits” hebben we met de HIP-commissie nu een vaste plek. Daarin staat wat we bereikt hebben en wat nog aandacht nodig heeft.

Er staan ook foto’s in om dit proces leuk en inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld van een medewerker die de handen gewassen heeft met speciale blauwe zeep. Die zeep laat zien waar je niet goed ingezeept hebt. En de zeep eraf krijgen is ook lastig, dit kan alleen met de juiste werkwijze. Je wordt je bewust wat goede handhygiëne echt betekent. Die zeep staat nu op alle afdelingen.

Als ik een prullenbak erbij wil, zodat ik hygiënischer kan werken zonder bijvoorbeeld extra heen en weer te lopen, dan wordt dat nu snel geregeld door de collega van facilitair. Daarmee is het makkelijker om je aan de hygiëneregels te houden.

Degene die de was doet, is er ook bij betrokken. Zij ziet wat er allemaal aan voorwerpen in de was terechtkomt, zoals gebitten of incontinentiemateriaal. Dat is een risico voor haar en andere collega’s. Dan gaan we kijken hoe we dat anders kunnen doen.

Naleven van hygiëneregels én complimenten uitdelen

We zijn ons bewust geworden dat je het niet alleen voor de bewoners doet, maar ook voor jezelf. Zodat je zelf niet ziek wordt en je mensen in je eigen omgeving minder snel kan besmetten.’

Soms moet je collega’s aanspreken. Dat proberen we op een luchtige manier te doen met grapjes.

Renée Menting, helpende en HIP-aandachtsvelder

‘“Dit is niet zoals het heurt!” of “Je weet toch dat we dit zo doen!”. Dat werkt goed. En als we merken dat een collega het niet oppakt, dan heeft de leidinggevende iets te doen. Die steun krijgen we’, vertelt Renée.

Ruby: ‘Als ik zelf een keer iets niet volgens de regels doe, dan zeg ik daar ook iets over. Zo van: “Oh, kijk mij nou. Zo moet het dus niet, he!” Dan houd je het luchtig, maar geef je er toch even aandacht aan.

Renée: ‘Eerst hoorde je vooral wat er niet goed ging. Nu krijgen en geven we vaker complimenten over wat we goed hebben gedaan. En leidinggevenden vragen vaker hoe het met je gaat. Die persoonlijke aandacht is erg leuk. Dan voel je je echt gewaardeerd en gezien.’

Meer weten

Deel deze pagina via: