Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Basiszorg ook in de toekomst op orde houden’

Kunnen we straks nog wel naar de huisarts als we gezondheidsklachten hebben? Zijn er wel genoeg artsen voor mensen een beperking en voor de groeiende groep kwetsbare ouderen? En hoe kunnen beschikbare dokters zo slim mogelijk worden ingezet? Nu al zijn er op veel plekken in het land knelpunten met de basiszorg. Het programma Medisch generalistische zorg in de regio van het ministerie van VWS, Vilans en de Erasmus Universiteit ondersteunt regio’s bij het zoeken naar wegen om ook in de toekomst de basiszorg voor alle mensen op orde te houden.

 Online lunch- en netwerkbijeenkomst 

Vilans, het ministerie van VWS en Erasmus Universiteit Rotterdam nodigen je uit om op donderdag 18 april van 12:00 tot 15:00 uur via Zoom aan te sluiten bij de online lunch- en netwerkbijeenkomst Samen bouwen aan toekomstbestendige Medisch generalistische zorg in de regio.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden 

Medisch generalistische zorg in de regio (MGZ in de regio) is een vervolg op een eerder traject van Vilans, Duurzame zorg in de regio, legt programmamanager Marloes Berkelaar van Vilans uit. “Dat traject bracht diverse knelpunten aan het licht”, vertelt ze. “Doordat ouderen en mensen met een beperking meer en langer thuis wonen wordt de zorgvraag complexer. Artsen moeten meer samenwerken en elkaar ondersteunen om aan die vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft VWS ons gevraagd een nieuw programma te starten om initiatieven praktisch en strategisch te ondersteunen.”

“De basiszorg voor kwetsbare groepen als ouderen en mensen met een beperking is in het geding”, zegt Saskia Coppes, senior-beleidsmedewerkers bij de directie Langdurige Zorg van VWS. “Met het programma Medisch generalistische zorg in de regio willen we inzicht krijgen in knelpunten in de samenwerking om de zorg voor deze groepen te regelen, mogelijke oplossingen bedenken en goede voorbeelden in kaart brengen. Vilans zet coaches in om de samenwerking op gang te brengen en te stimuleren.”

“De basiszorg voor kwetsbare groepen als ouderen en mensen met een beperking is in het geding.”

Saskia Coppes – VWS

Parallel met het programma MGZ in de regio voert de Erasmus School of Health Policy and Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam actieonderzoek uit. Senior-onderzoeker Jitse Schuurmans is coördinator van dat onderzoek. “We willen leren over knelpunten en hoe die te slechten’, zegt hij. Tijdens het programma Duurzame medische zorg in de regio van 2018 tot 2021 stuitten we op terugkerende knelpunten. Daar gaan we nu verder onderzoek naar doen.”

Die knelpunten zijn geordend rond vier thema’s, legt Schuurmans uit: opschalen, domeinoverstijgend samenwerken, regelruimte in het beleid en regionale sturingsinstrumenten. “Bij opschalen zien we bijvoorbeeld dat een bepaald initiatief op één locatie succesvol kan zijn, maar dat het niet lukt om het uit te breiden, soms zelfs niet binnen dezelfde organisatie. Waarom lukt dat niet? Waar zitten de hobbels? Daar willen we graag antwoorden op vinden.”

Dit artikel is een samenvatting van het artikel Samen bouwen aan toekomstbestendige medisch-generalistische zorg in de regio op de website van De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Meer informatie

Deel deze pagina via: