Naar hoofdinhoud Naar footer

De Posten: ‘Een onsje welzijn scheelt een kilo aan zorg’

De huidige tijd plaatst ons voor een grote uitdaging. Dit door de vergrijzende samenleving en de wens van mensen om zelfstandig oud te worden en te wonen in een passende thuisomgeving. Er moet veel gebeuren en iedereen kan daarin van betekenis zijn. In de Wijkkrant van Vilans krant leest u hoe. De editie van 2021 beschrijft onder meer het initiatief ‘onze buurt De Posten’. Een nauwe samenwerking tussen zorgcentrum de Posten, woningcorporaties en de gemeente om de wijk De Posten klaar te maken voor de toekomst.

De Posten biedt meer dan alleen zorg. Door samen te werken met woon- en welzijnsorganisaties én met de bewoners uit de wijk zelf, proberen programmamanger Ank Braspenning en casemananger dementie Brenda van Hardeveld de buurt 'De Posten' in zijn geheel te faciliteren. Braspenning: ‘De vergrijzing die in deze wijk extra speelt vraagt om aandacht. Door capaciteitstekorten in Wlz-zorg (Wet langdurige zorg), zullen ook mensen met een grote zorgvraag langer thuis blijven wonen. Om die mensen te kunnen ondersteunen, moeten wij gezamenlijk acties ondernemen in de wijk.’

‘Die samenwerking kan ook voor ons als zorgverleners ontzettend veel bijdragen,’ gaat Van Hardeveld verder. Zij werkt als wijkverpleegkundige en is vanuit haar rol als casemanager nauw betrokken bij klanten die dementie hebben. Ze legt uit: ‘Een woningcorporatie merkt bijvoorbeeld dat een huurder meerdere malen diens sleutel kwijtraakt. Wij kunnen daar met een zorgperspectief naar kijken. Wellicht komt die vergeetachtigheid door beginnende dementie. Met de samenwerking is het mogelijk die vroegsignalering te ondervangen. Hierdoor kunnen we beter inspelen op wie iemand is en wil zijn, dan dat we ons moeten richten op het ziektebeeld en op wat niet meer gaat.’

Onze buurt De Posten

Onder de naam ‘onze buurt De Posten’ werken daarom zorgcentrum de Posten, woningcorporaties Domijn en Woonzorg Nederland en Gemeente Enschede samen aan een wijk die klaar is voor de toekomst. ‘Sinds twee jaar zijn we bezig onder deze titel,’ vertelt Braspenning. ‘We zijn met elkaar gaan praten over hoe we de nieuwbouw van De Posten voor de hele buurt kunnen laten werken. Daarvoor zijn we eerst het gesprek met de wijk aangegaan om behoeftes op te halen. Met die input hebben we een visie geschreven die zich richt op samenredzaamheid.’

Gedeelde visie

Partner Domijn beaamt het belang van die gedeelde visie. ‘Zoals Ank het terecht verwoordt hebben we in de buurt De Posten te maken met een sterk vergrijzende bevolking en steeds meer kwetsbare bewoners die zelfstandig wonen’, vertellen Daphne Toorman en John Lammers. ‘We zien het als partners binnen onze buurt De Posten als onze gezamenlijke opgave om de buurt, samen met haar bewoners, zo vorm te geven dat het voor iedereen prettig wonen is.’

Deel deze pagina via:

Contactpersonen