Marjan Hurkmans

Marjan Hurkmans

E-learning - Vrijheid en veiligheid in thuiszorg

Als oudere en kwetsbare mensen langer thuis blijven wonen, wordt thuiszorg complexer. Zeker als het gaat om vrijheid en veiligheid. Mogen thuiszorgmedewerkers bij een alleenwonende vrouw met dementie de deur op slot doen omdat de kinderen dat een veilig idee vinden? Het bedhek ’s avonds omhoog doen als een familielid dat wil? Medicijnen door de koffie druppelen? Wat weegt zwaarder, vrijheid of veiligheid?

02-02-2016

Dilemma’s in kaart

Wij hebben dilemma’s rondom vrijheid en veiligheid samen met thuiszorgmedewerkers in kaart gebracht. Op basis daarvan hebben we een e-learning ontwikkeld die bestaat uit 3 onderdelen, gericht op veel voorkomende situaties in de thuiszorg:

1. Deur op slot
2. Samen oud
3. Rustig slapen

Zorg en dwang

Elk onderdeel bestaat uit een aantal vragen. U ziet meteen of uw antwoord juist is en waarom. De onderdelen zijn los van elkaar te volgen. In de 3 onderdelen staat een cliënt met dementie centraal, maar de kennis en handvatten die de e-learning biedt zijn ook van toepassing op thuiszorg aan cliënten met andere aandoeningen. De e-learning gaat uit van het huidige wettelijk kader, de nieuwe Wet zorg en dwang ligt nog bij de Eerste Kamer en is dus nog niet van toepassing.

E-learning - Vrijheid en veiligheid in thuiszorg

Voor wie

Thuiszorgmedewerkers met een opleidingsniveau vanaf mbo 3.

Wat het oplevert

Thuiszorgmedewerkers zijn zich bewust van maatregelen die de vrijheid van hun cliënten beperken. Ze hebben inzicht in hoe te handelen en in mogelijke alternatieve oplossingen.

Dilemma’s

Dilemma’s in de leerinterventie zijn gebaseerd op verhalen die we hebben verzameld bij 3 thuiszorgorganisaties. We zijn benieuwd wat u van de e-learning vindt. 

Meer informatie over zorg en dwang

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl