Naar hoofdinhoud

Wet zorg en dwang 2023 - 2025

Vilans helpt zorgorganisaties om de Wet zorg en dwang op de juiste manier toe te passen. Doel is onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen, maar wanneer toch nodig deze zorgvuldig toe te passen. Met kennis en praktijkvoorbeelden willen wij de beweging naar ‘open deuren’ versterken.

Nieuwsbrief Wet zorg en dwang

Laat je inspireren en ontvang periodiek het laatste nieuws, praktische tools, inzichtrijke blogs, inspirerende praktijkvoorbeelden en nuttige kennisproducten.

Meld je aan voor de nieuwsbrief Wzd

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang geldt sinds 1 januari 2020 en is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan. Hierbij is het motto: ‘Nee, tenzij’, wat betekent dat zorgprofessionals onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zoveel mogelijk moeten voorkomen. De wet geldt voor instellingen, zorg thuis, kleinschalige woonvormen en dagbesteding. Er wordt uitgegaan van een getrapt zorgmodel: als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor onvrijwillige zorg, wordt steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. Deze wet beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang

Zo kunnen zorgorganisaties meedoen

  • Start: Zorgorganisaties kunnen vanaf 1 april deelnemen.
  • Hoe lang loopt het traject: Dit programma loopt van 2023 tot medio 2025.
  • Wat gaan we doen: Het traject bevat twee werkpakketten: ‘Open de deuren’ en ‘Wzd op de werkvloer’. Kennis en praktijkvoorbeelden helpen zorgaanbieders en professionals om stappen te zetten. Zorgaanbieders en professionals en betrokken niet-beroepskrachten zoals familie/verwanten nodigen we uit actief deel te nemen. De nadruk ligt op de praktijk van het thema zorg en dwang. 
  • Opdrachtgever: Ministerie van VWS. De precieze doelstellingen en resultaten van het programma formuleren we in nauwe samenspraak met praktijk en veldpartijen.
  • In samenwerking met: Zorgaanbieders/professionals, werkgeversorganisaties, cliëntorganisaties, beroepsverenigingen, Inspectie Gezondheid en Jeugd, en organisaties met een specifieke functie op zorg & dwang, zoals het CCE.
  • Deelnemen vanaf: Vanaf 1 april kunnen zorgaanbieders en professionals bijvoorbeeld al onze Wzd -cafés bijwonen. Andere activiteiten worden in co-creatie met de praktijk ontwikkeld. Meer informatie bij: Jeroen Schumacher.

Meer weten?

Heeft u vragen over de Wet zorg en dwang? Stuur dan een mail naar wzd@vilans.nl.

Downloads

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project