Marjolein van Vliet

Marjolein van Vliet

80 alternatieven voor vrijheidsbeperking, kent u er meer?

De Alternatievenbundel voor vrijheidsbeperking is een succes. Zo succesvol zelfs dat wij bijna door de voorraad heen zijn. Dat is een mooi resultaat en een goed moment om de inhoud aan te scherpen, te actualiseren en aan te vullen. Helpt u mee?

Naar 100 alternatieven voor vrijheidsbeperking

In de huidige . Dat zijn er 20 meer dan in de eerste versie. Misschien kunnen we ze deze keer tot 100 aanvullen? Technologische oplossingen, die soms vrijheidsbeperkend en soms juist vrijheidsvergrotend werken, staan er bijvoorbeeld nog niet in.

Alternatievenbundel vrijheidsbeperking

De Alternatievenbundel vrijheidsbeperking is een veelgebruikte tool. Uit onderzoek van Zorg voor Beter blijkt dat 22% van de respondenten de alternatievenbundel in de praktijk gebruikt.

Bestel de fysieke versie van deze bundel in onze webwinkel

Samen op weg naar vrijheid

Staat vrijheidsvergroting ook bij uw organisatie op de agenda? Meld u dan aan voor een van het project ‘'. Wij organiseren deze bijeenkomsten bij u op locatie.

Meer informatie over vrijheidsbeperking

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjoleinExpert
Marjolein
van Vliet
Expert m.vanvliet@vilans.nl 06 22 81 00 10
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl