Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologie die communicatie makkelijker maakt

Gepubliceerd op: 24-06-2024

Om ouderen zo goed mogelijk te verzorgen en te ondersteunen in de thuissituatie of in verpleeghuizen wordt er ontzettend veel gecommuniceerd. Zowel binnen teams op verpleegafdelingen als tussen verpleegkundigen, huisartsen, mantelzorgers, apothekers en behandelaren in de eerste of tweede lijn. Tijdens dit onderzoek hebben we ons verwonderd over de hoeveelheid tijd en energie die het onderling communiceren kost binnen teams van verpleegkundigen, binnen de organisatie en met andere betrokken formele en informele zorgverleners.

Het overbrengen en raadplegen van informatie in verschillende systemen, van prikborden, post-its, uitgeprinte lijsten en instructies kost niet alleen veel tijd, maar vergroot ook nog eens de kans op miscommunicatie. Het feit dat - vooral in de eerste lijn- een wijkverpleegkundige met alle andere betrokken formele en informele zorgverleners vaak op verschillende manieren communiceert, zorgt ervoor dat zij of hij na de route nog lange tijd bezig was met bellen, mailen en het bijwerken van alle systemen en rapportages. Maar ook de overdracht van belangrijke informatie over bijvoorbeeld vitale lichamelijke functies via handgeschreven briefjes leidde regelmatig tot miscommunicatie of twijfel over de juiste interpretatie en daarmee over de juiste vervolgstappen in het zorgproces.

Er zijn voldoende digitale oplossingen om veilig en efficiënt met elkaar te kunnen communiceren, maar deze worden lang niet altijd benut. Denk hierbij aan beschermde chat-omgevingen waarbinnen formele en informele zorgverleners rondom een cliënt kunnen communiceren met elkaar. Of aan oortjes om snel en efficiënt met elkaar te communiceren tijdens de drukke momenten in het verpleeghuis. Als ze die in de supermarkt gebruiken, waarom die dan niet in het verpleeghuis? Ook zijn er verschillende plan- en sturingsapplicaties die snel inzicht geven in welke zorg waar nodig is op een verpleegafdeling tijdens de drukke ochtend. Of wat te denken van meetinstrumenten die belangrijke informatie over vitale functies van cliënten automatisch in het ECD verwerken? Wat ons betreft is er nog een wereld te winnen op dit vlak, en kunnen nieuwe, digitale oplossingen nog veel meer worden ingezet om in de behoefte aan efficiënte en veilige communicatie te voorzien.

Dit artikel en product komen voort uit een etnografisch onderzoek van Vilans naar blinde vlekken en zorgtechnologie in de ouderenzorg. Meer informatie en meer praktijkvoorbeelden.

Dit is een van de verhalen die Vilans heeft opgetekend tijdens het etnografisch onderzoek naar (latente) wensen en behoeften ten aanzien van zorgtechnologie. De andere verhalen die we ophaalden lees je hier:

Tijd voor reflectie: Hoe wordt er binnen jouw organisatie gecommuniceerd en kan dit nog beter en efficiënter? Gebruik de reflectietool hieronder om hierover in gesprek te gaan met jouw collega’s.

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Vragenlijst

Auteur

Marloes Berkelaar, Ingrid Goossens