Naar hoofdinhoud Naar footer

ECD, Elektronisch Cliëntendossier

Wat is het? 

Het elektronisch cliëntendossier (ECD) is hét digitale instrument dat alle zorgprofessionals in de verschillende sectoren van de zorg ondersteunt. Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en behandelaars (zorgprofessionals) die in de zorg werken leggen in het ECD gegevens (data) vast over de inhoud van de zorg en behandeling van hun cliënten. In een ECD staan de algemene client- en contactgegevens, de (medische) voorgeschiedenis van de client, het zorg-, begeleidings-, ondersteunings- of behandelplan en de rapportage.

Hoe een ECD is opgebouwd en ingericht is afhankelijk van de leverancier die het bouwde. Een goed werkend ECD is ingericht volgens de stappen van het zorgproces, het ondersteunt zorgprofessionals bij het klinisch redeneren en in de uitvoer van hun dagelijkse werk.

Doelgroep 

Alle zorgprofessionals die nodig zijn om de zorg voor een cliënt uit te voeren en te volgen, maken gebruik van een ECD. Ieder legt in een ECD de informatie vast die voor het verlenen van zijn of haar deel van de zorg voor de cliënt van belang is. ECD’s worden gebruikt in alle sectoren van de zorg. Voor cliënten die zorg krijgen in de geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, in het verpleeghuis, de wijkverpleging, het ziekenhuis tijdens dagbehandeling en begeleiding. De bestuurder van de zorgorganisatie beslist doorgaans met welk ECD er wordt gewerkt. De keuze voor een ECD vraag visie en leiderschap van de beslissers over met welk ECD er gewerkt gaat worden.

Om de zorg voor een cliënt met elkaar af te stemmen en te continueren is het belangrijk dat gegevens tussen de betrokken zorgprofessionals uitgewisseld kunnen worden. Tussen zorgprofessionals binnen een zorgorganisatie, binnen de sector waar ze werken, maar ook bij de digitale overdracht, eOverdracht, tussen zorgprofessionals bv. tussen het ziekenhuis en de wijkverpleging. Door uitwisseling van de gegevens zal iedere bij de client betrokken zorgprofessional in de zorgketen op het juiste moment over de juiste en nodige gegevens beschikken. Hiervoor is het nodig om uitwisseling van gegevens technisch mogelijk te maken, te zorgen dat systemen met elkaar kunnen ‘praten’. 

Ook is het belangrijk dat betrokkenen de gegevens die van belang zijn voor de zorg van de cliënt begrijpen zoals bedoeld. Hierover zijn afspraken nodig. 

  • Afspraken over welke gegevens uitgewisseld moeten worden.
  • Afspraken over hoe de gegevens vast te leggen in het ECD zodat betrokkenen begrijpen wat er bedoeld wordt. Dat noemen we ‘eenheid van taal’. 

Er zijn op dit moment meerdere programma’s en pilots die hier mee bezig zijn.  

De gegevens die in het ECD zijn vastgelegd geven inzicht in de gezondheidssituatie van de cliënt, in de afgesproken zorg en hoe de uitvoering daarvan verloopt. Van de data in de ECD’s kan geleerd worden. De data kunnen inzicht geven in de omvang en de aard van de zorg. In welke zorg wordt gegeven en hoe die al of niet bijdraagt aan de doelen van de zorg voor de cliënt.

Zorgorganisaties kopen het ECD in bij een leverancier. De kosten van het gebruik worden vaak berekend per FTE. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan updates en extra wensen van zorgaanbieders en zorgprofessionals. Er is geen financiering vanuit zorgkantoor, zorgverzekeraar of overheid.

Lees meer

Downloads

Jouw kennis ook op de kennisbank?

Neem contact met ons op.