Barbara de Groen
Senior adviseur

Barbara
de Groen

Senior adviseur

'Fit zijn en meedoen gaan vaak samen'

Je fit voelen is heel belangrijk. Het maakt meedoen aan de samenleving gemakkelijker en dat kan weer bevorderlijk zijn voor je gezondheid. In mijn optiek wordt fit zijn door veel meer factoren bepaald dan een gezonde leefstijl alleen. Zelfredzaam zijn, sociale contacten en participeren zijn vaak net zo belangrijk. Naast eigen inspanningen, hebben verschillende organisaties in het medische en het sociale domein hierin een rol. Samenwerking is de sleutel.

Integrale zorg en lokaal organiseren

Als senior adviseur bij het team Lokaal Organiseren van Vilans, zet ik mij in voor het realiseren van integrale zorg dichtbij huis met aandacht voor kwaliteit van leven en positieve gezondheid. Ik heb specifieke kennis over de transities in het sociaal domein. Mede doordat ik bij verschillende gemeenten de opzet van sociale wijkteams heb begeleid. Ook heb ik verkenningen uitgevoerd voor een optimale samenwerking tussen sociale wijkteams en specialisten. Eerder heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in integrale zorg, vanuit de eerstelijnszorg.

Goed samenwerken is een voorwaarde

Goed samenwerken in het belang van de cliënt is dé voorwaarde tot succes. Professionals uit wijkteams kunnen het niet alleen. Zij hebben andere specialisten nodig. En dat vraagt meer dan alleen een ideale samenwerkingsstructuur. Als mensen niet echt bereid zijn hun kennis te delen en gezamenlijk het beste te doen voor de cliënt, wordt samenwerking heel moeilijk.

Inkoopbeleid gemeenten

Voor diverse gemeenten heb ik het inkoopbeleid Wmo en jeugdzorg geëvalueerd en meegedacht over vernieuwing. Met name de visie achter inkoop en de praktische vertaling naar het inkoopbeleid heeft mijn interesse.

Wapenfeiten

  • Evaluatie inkoopbeleid (Wmo- en jeugdzorg) in gemeenten Tilburg, Goirle, Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk.
  • Auteur publicaties : over de samenwerking tussen sociale wijkteams, specialisten daaromheen (modellen expertisenetwerk, expertiseteam en triagemedewerker) en huisartsen.
  • Als adviseur betrokken bij het project 'Toegang van Integraal Werken in de Wijk', samen met andere kennisinstituten zoals Movisie en NJi. Verbindt gemeenten, thuiszorg, eerstelijns zorgorganisaties, vrijwilligers, welzijn en sport met elkaar.
  • Adviseur bij de opzet van sociale wijkteams in de gemeente Nieuwegein, lees het blog Betere afstemming door wijkteams.

Artikelen van Barbara

Terugkijken: webinar langdurige COVID-klachtenVideo
Terugkijken: webinar langdurige COVID-klachten
22 juni 2021

Op dinsdag 15 juni organiseerde Vilans in samenwerking met C-support het webinar 'Langdurige COVID-klachten, Samen werken aan herstel thuis'. Tijdens dit webinar stond de vraag hoe long COVID-patiënten goed kunnen worden geholpen, gedacht vanuit verschillende disciplines, centraal.

6 lessen over verantwoorden én kwaliteitsverbetering in sociaal domein Tips
6 lessen over verantwoorden én kwaliteitsverbetering in sociaal domein 
23 juni 2020

Wat werkt bij het verantwoorden en kwaliteitsverbetering in het sociaal domein? Wij delen 6 geleerde lessen.

Doorontwikkeling sociale wijkteams: 10 aandachtsgebiedenPublicatie
Doorontwikkeling sociale wijkteams: 10 aandachtsgebieden
03 maart 2020

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk zijn op zoek gegaan naar antwoorden.

Whitepaper - 7 lessen over gemeentelijke inkoop zorg en ondersteuningNieuws
Whitepaper - 7 lessen over gemeentelijke inkoop zorg en ondersteuning
04 juni 2019

Hoe faciliterend is de rol van gemeenten bij de inkoop van zorg en ondersteuning? Hoe vertalen zij keuzes naar werkprocessen en administratie? Op deze en andere vragen geven wij antwoord in de whitepaper Betere zorg en ondersteuning door gemeentelijk inkoopbeleid. Bekijk de 7 geleerde lessen.

Wijkverpleging als verbinding tussen medisch en sociaal domeinPublicatie
Wijkverpleging als verbinding tussen medisch en sociaal domein
14 februari 2019

Hoe zorgen gemeenten voor een goede verbinding tussen medisch en sociaal domein? Wij geven u vijf inspirerende voorbeelden.

Integrale zorg voor kinderen met een chronische aandoeningInterview
Integrale zorg voor kinderen met een chronische aandoening
21 januari 2019

Kinderen met een chronische aandoening en hun gezinnen zien veel verschillende professionals, vaak ook van verschillende organisaties. Neem Jonathan met zijn gezin. Jonathan is een vrolijk vierjarig jongetje met diabetes type 1. 

9 samenwerktips van en voor professionals in de wijkTips
9 samenwerktips van en voor professionals in de wijk
23 november 2018

Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein? Die vraag wordt beantwoord in ‘De spil in de wijk’, een publicatie van het programma Integraal Werken in de Wijk.

Zorg organiseren voor kind met chronische aandoeningNieuws
Zorg organiseren voor kind met chronische aandoening
10 oktober 2018

Kinderen met een chronische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners. De reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin helpt zorgprofessionals om de zorg zo goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind en gezin.

Wijkverpleegkundige, blijf kijken met een brede blik!Blog
Wijkverpleegkundige, blijf kijken met een brede blik!
09 mei 2018

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. De wijkverpleegkundige wordt dus steeds belangrijker. Hoe kunnen zij hun taken zo goed mogelijk uitvoeren?

Kwaliteitskompas geeft richting aan het sociaal domeinNieuws
Kwaliteitskompas geeft richting aan het sociaal domein
19 april 2018

Hoe beoordeel je als gemeente het beleid voor het sociale domein. Gebruik het kwaliteitskompas: dat geeft orde en grip.

Wijkverpleegkundige kan samenleving veel geld besparenBlog
Wijkverpleegkundige kan samenleving veel geld besparen
27 juli 2017

De wijkverpleegkundige heeft verbindende functie tussen sociaal leven en gezondheid. Haar preventie leidt tot goede zorg, betere gezondheid en minder kosten.

4 tips voor beter samenwerken met eerstelijnszorg Tips
4 tips voor beter samenwerken met eerstelijnszorg
12 juni 2017

Wat is er nodig om de eerstelijnszorg beter samen te laten werken met de welzijnswerkers en het wijkteam rond kwetsbare ouderen?

Meer gezondheid voor minder geld met Triple AimNieuws
Meer gezondheid voor minder geld met Triple Aim
18 november 2016

Werken aan Triple Aim tijdens tweedaagse levert winst op: gelijktijdig verbeteren van de gezondheid en de ervaren kwaliteit van zorg en verlagen van kosten.

Hoe werkt uw wijkteam samen met specialisten?Blog
Hoe werkt uw wijkteam samen met specialisten?
28 mei 2015

Realiseert u zich dat het tijd is voor reflectie om de juiste samenwerkingsvorm tussen generalisten en specialisten binnen een wijkteam te kiezen?

Bekijk meer artikelen

In team Strategisch advies en netwerken met Barbara