Marit van der Meulen
Tekstschrijver

Marit
van der Meulen

Tekstschrijver

'Wat ik het allermooiste aan tekst vind? Dat het mensen in beweging brengt!'


Het is mijn passie om twee verschillende werelden bij elkaar te brengen, daar als tekstschrijver een schakel voor te zijn. Het samenbrengen van onderzoek en uitvoering in de langdurende zorg vind ik een mooie uitdaging. De ene wereld kan niet zonder de ander, maar ze spreken allebei een eigen taal. Ik draag graag bij aan het gebruik van de juiste woorden. Wanneer woorden raken, kunnen ze de sleutel tot verandering zijn. 

Ik ben oorspronkelijk geschoold als maatschappelijk werker en ben mijn carrière in de zorg gestart. Daarna heb ik een journalistieke opleiding gevolgd aan de Hogeschool Utrecht. Als freelance tekstschrijver, communicatiemedewerker en journalist heb ik voor veel organisaties met een maatschappelijke doelstelling gewerkt. Voor Vilans werkte ik bij RegioPlus als online redacteur. RegioPlus is het samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. 

Wapenfeiten 

  • Werkt niet alleen als tekstschrijver, maar ook als schrijfcoach en redacteur. 
  • Getraind om te denken als een journalist (handig bij persberichten).
  • Verzorgde de redactie van het artikel 12 technologische ontwikkelingen in de zorg. Het best gelezen artikel van vilans.nl in 2018 en 2019. 

Artikelen van Marit

‘Meer betrokkenheid van familie bij ouderinitiatieven’Interview
‘Meer betrokkenheid van familie bij ouderinitiatieven’
23 november 2021

Bij ouderinitiatieven in de gehandicaptenzorg regelen naasten de zorg voor hun familielid. Ze doen dit door zorg in te kopen met het persoonsgebonden budget. LVOI komt op voor hun belangen.

5 tips voor goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligersTips
5 tips voor goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers
09 november 2021

Zet in op een goede samenwerking tussen formele en informele zorgverleners, zoals mantelzorgers en vrijwilligers.

Dit werkt goed bij ondersteuning jonge mantelzorgers
Dit werkt goed bij ondersteuning jonge mantelzorgers
08 november 2021

10 november is de dag van de mantelzorg. Het project ME-WE wil ondersteuning voor jonge mantelzorgers ontwikkelen. Een onderzoeker en een jonge mantelzorger vertellen over de samenwerking.

Positieve Gezondheid en Samen beslissen combineren: kan dat?Interview
Positieve Gezondheid en Samen beslissen combineren: kan dat?
18 oktober 2021

Kunnen Positieve Gezondheid en Samen beslissen in combinatie worden toegepast bij ouderen met meerdere chronische aandoeningen? Stagiaire Babette van Rheenen voerde daarvoor een eerste verkennend onderzoek uit. ‘De concepten gaan beide uit van persoonsgerichte zorg en kunnen elkaar aanvullen.’

Oproep: praat mee over kwaliteit in de gehandicaptenzorgPublicatie
Oproep: praat mee over kwaliteit in de gehandicaptenzorg
07 oktober 2021

Op basis van kwaliteitsrapporten zou je als Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) iets kunnen zeggen over de kwaliteit in de gehandicaptenzorg in een bepaald jaar. De VGN en Vilans organiseerden daarom onlangs dialoogsessies. De grote lijnen uit de rapporten ontdekken, bleek niet eenvoudig. Toch waren de deelnemerservaringen positief. 

Dit was het effect van corona op de eerstelijnszorg aan ouderenPublicatie
Dit was het effect van corona op de eerstelijnszorg aan ouderen
21 september 2021

Door de coronapandemie ontstond er een schaarste aan bedden, personeel en materialen. Om hier goed mee om te kunnen gaan, raakte de regionale samenwerking in de zorg aan ouderen in een versnelling. Dit staat in een publicatie die Vilans opstelde voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

4 vernieuwende praktijkroutes in het onderwijsNieuws
4 vernieuwende praktijkroutes in het onderwijs
07 september 2021

Voor zorgorganisaties is het aantrekkelijk om studenten sneller mee te laten lopen in de praktijk. Zo kunnen zij studenten binden en komen studenten beter voorbereid in dienst. Vier mbo’s doen daarom mee met hun praktijkroute aan het onderzoeksproject ‘Zorg voor de toekomst’. Bij praktijkroutes heeft de praktijk een veel groter aandeel dan in het reguliere onderwijs.

‘Deze manier van werken willen we borgen in alles wat we doen’Interview
‘Deze manier van werken willen we borgen in alles wat we doen’
14 juli 2021

Gehandicaptenzorgorganisatie Dichterbij verbeterde samen met cliënten, naasten en medewerkers het intakeproces. Dat leverde veel mooie ideeën op. Van welkomstfeest tot dromen-app. ‘In dit proces is waarderend onderzoeken de basis geweest’, vertelt projectleider Miranda van Haren. ‘Deze manier van werken willen we borgen in alles wat we doen als organisatie.’

Studenten sneller praktijkervaring op laten doen in ziekenhuizenNieuws
Studenten sneller praktijkervaring op laten doen in ziekenhuizen
03 juli 2021

Studenten die in hun tweede opleidingsjaar al kennismaken met de ziekenhuispraktijk. Dat is het doel van de praktijkroute van ROC Nijmegen die de opleiding Verpleegkunde samen vormgeeft met het Maasziekenhuis. De praktijk maakt daarmee een veel groter deel van de opleidingstijd uit dan bij reguliere opleidingen.

Wat we internationaal leren van 1,5 jaar COVID-19Publicatie
Wat we internationaal leren van 1,5 jaar COVID-19
29 juni 2021

Het afgelopen jaar heeft Vilans maatregelen, die zijn genomen door overheden van acht landen op de voet gevolgd. Met als doel om beter om te gaan met het coronavirus en de gevolgen ervan, vooral voor cliënten, zorgverleners en mantelzorgers in de langdurige zorg. Nu we ons in - tijdelijk? - rustiger vaarwater bevinden is het tijd voor reflectie. Welke lessen kunnen we leren van de landen om ons heen?

Praktijkroutes Nova College spelen in op veranderende samenlevingNieuws
Praktijkroutes Nova College spelen in op veranderende samenleving
22 juni 2021

Studenten van het Nova College krijgen een sollicitatiegesprek als ze zich willen opgeven voor een praktijkroute. Samen met de betreffende zorginstelling kijkt het Nova College wie wordt toegelaten. Vinden studenten de praktijkroute te lastig? Dan kunnen ze altijd terug naar het gebruikelijke onderwijsprogramma.

Ontmoetingscentra effectief bij mensen met dementie en hun mantelzorgersInterview
Ontmoetingscentra effectief bij mensen met dementie en hun mantelzorgers
14 juni 2021

Tijdig begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat zij kwaliteit van leven blijven ervaren. Dat is het doel van de interventie Ontmoetingscentra. De interventie is onlangs hererkend met ‘sterke aanwijzingen voor effectiviteit’ door de landelijke erkenningscommissie ‘Langdurende ouderenzorg' van Vilans.

Leren op meerdere zorg- en welzijnslocaties bij ROC Friese PoortNieuws
Leren op meerdere zorg- en welzijnslocaties bij ROC Friese Poort
31 mei 2021

ROC Friese Poort ontwikkelt een praktijkroute ‘Leren op Locatie’ waarin het leren in de praktijk een groter aandeel heeft dan normaal. Daarbij zorgt de praktijkroute ervoor dat studenten niet te veel gevormd worden door één instelling. Zo mogen studenten wisselen van locatie en maximaal een jaar op één locatie stage lopen. 

‘Kennis op maat helpt Adviesraden Sociaal Domein in hun rol’Interview
‘Kennis op maat helpt Adviesraden Sociaal Domein in hun rol’
22 mei 2021

Door de decentralisatie hebben adviesraden binnen de gemeentes een veel breder takenpakket gekregen. Hun behoefte aan toepasbare kennis is daardoor gegroeid. Vilans-adviseur Inge Redeker: ‘Je kunt je proactieve rol steviger innemen als je kunt laten zien hoe andere gemeentes succesvol een vraagstuk hebben aangepakt.’

Inge Borghuis: ‘Hiermee heb je als beroepsgroep meer invloed op beleid’Interview
Inge Borghuis: ‘Hiermee heb je als beroepsgroep meer invloed op beleid’
08 mei 2021

Zo’n 80 tot 85% van de wijkverpleegkundigen gebruikt Omaha System. Data uit dit classificatiesysteem kunnen daardoor gebruikt worden voor inzicht en verbetering van de zorg. ‘Wijkverpleegkundigen krijgen hierdoor meer invloed op beleid’, zegt de voorzitter van Omaha System Support Inge Borghuis. ‘Dat is hard nodig, want hun invloed is nog te gering.’

Zorgstudenten beter voorbereiden met wijkleercentraNieuws
Zorgstudenten beter voorbereiden met wijkleercentra
29 april 2021

Zorginstellingen en opleidingen willen graag samen opleiden. Het Graafschap College biedt daarom praktijkroutes aan om zo goed in te spelen op de benodigde zorgmedewerker van de toekomst. Twee praktijkroutes maken daarbij gebruik van wijkleercentra die zich vaak op de locatie van een zorginstelling bevinden.

Dit levert het op om een interventie officieel te laten erkennenInterview
Dit levert het op om een interventie officieel te laten erkennen
08 april 2021

Onlangs is de interventie ‘Sterker dan de kick’ opnieuw erkend. Hij staat nu vijf jaar in de Databank Interventies. Wat heeft dat allemaal opgebracht?

Dit levert inzetten op inclusie en diversiteit opInterview
Dit levert inzetten op inclusie en diversiteit op
06 april 2021

Aandacht voor inclusie en diversiteit onder zorgmedewerkers is nodig om goed aan te sluiten op behoeftes van collega’s en cliënten met verschillende achtergronden. Welke voordelen levert dit op?

Hoe ga je om met verslavende middelen in de gehandicaptenzorg?Nieuws
Hoe ga je om met verslavende middelen in de gehandicaptenzorg?
06 april 2021

Professionals in de gehandicaptenzorg weten vaak niet wat ze moeten doen bij het gebruik van verslavende middelen door hun cliënten. De leidraad ‘LVB en middelengebruik’ bestaat uit veertig producten die professionals daarbij helpen.

‘Wij hebben een wachtlijst voor begeleiders’Nieuws
‘Wij hebben een wachtlijst voor begeleiders’
23 maart 2021

De gewone wereld mogelijk maken voor jongeren met een verstandelijke beperking. Deze visie maakt Stichting BONT tot een aantrekkelijke werkgever. Vooral bij studenten en young professionals.

Bekijk meer artikelen

In team Marketing en communicatie met Marit

Gerard Baas
Gerard
Baas

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

g.baas@vilans.nl

Bekijk profiel

José Jansen
José
Jansen

Senior marketing & communicatieadviseur Senior marketing & communicatieadviseur

j.jansen@vilans.nl

Bekijk profiel

Elske Hijlkema
Elske
Hijlkema

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

e.hijlkema@vilans.nl

Bekijk profiel

Renate Kuijsten
Renate
Kuijsten

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

r.kuijsten@vilans.nl

Bekijk profiel

Karen Jansen
Karen
Jansen

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

k.jansen@vilans.nl

Bekijk profiel

Marcel Klein
Marcel
Klein

Senior communicatiemedewerker Senior communicatiemedewerker

m.klein@vilans.nl

Bekijk profiel

Hester Moerman
Hester
Moerman

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

h.moerman@vilans.nl

Bekijk profiel

Mieke Wobben
Mieke
Wobben

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

m.wobben@vilans.nl

Bekijk profiel

Wouter van den Elsen
Wouter
van den Elsen

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

w.vandenelsen@vilans.nl

Bekijk profiel

Saskia ter Kuile
Saskia
ter Kuile

Vakgroepleider Marketing en Communicatie Vakgroepleider Marketing en Communicatie

s.terkuile@vilans.nl

Bekijk profiel

Marco Barten
Marco
Barten

Senior medewerker communicatie Senior medewerker communicatie

m.barten@vilans.nl

Bekijk profiel

Jan Willem Bloemen
Jan Willem
Bloemen

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

j.bloemen@vilans.nl

Bekijk profiel