Vilans,
aangenaam

Wij zijn de landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Samen met het veld en andere partijen streven we naar het aanbieden van de juiste kennis, op de juiste plek, persoonlijk en op maat.

Meer dan ooit ligt de nadruk op zorg vanuit de cliënt. De persoonlijke woonsituatie, familie, vrienden, wensen en gewoonten zijn het uitgangspunt. Zorg organiseren rondom de cliënt, dat vraagt om samenwerken. Met andere zorgorganisaties, partners op het gebied van wonen en welzijn, mantelzorgers en natuurlijk de cliënt zelf. Technologie is daarbij een bron van oplossingen voor efficiëntie en communicatie. Zorgorganisaties en zorgprofessionals zijn hierdoor continu in beweging. Telkens zijn zij bezig met vernieuwingen en verbeteringen met als doel: menselijke, doeltreffende en betaalbare zorg. Wij helpen hierbij.   

 

Onderzoek doen, kennis ontwikkelen en delen, adviseren en helpen bij het implementeren. Met die taken faciliteren we honderden organisaties en professionals in de langdurende zorg. Bij alles wat we doen zijn cliënten het uitgangspunt: alle projecten moeten iets toevoegen aan hun leven en welbevinden. We bieden enerzijds advies en begeleiding op maat aan zorgorganisaties. Anderzijds is veel van de ontwikkelde kennis voor iedereen beschikbaar.

Op onze kenniswebsites en die van onze partners staan praktische handleidingen, toolboxen, signaleringslijsten of zorgstandaarden. Tot slot is netwerken onderhouden en verbindingen leggen een belangrijk onderdeel van ons werk. Want alleen samen kunnen we het: zorgen dat zorg beter werkt.

Samen, met betekenis voor cliënt en met inzet van technologie

Wij varen de komende jaren een nieuwe koers. Dat is nodig, want de zorg verandert ingrijpend. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, mensen moeten en willen meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Voor goede afstemming van zorgtaken, moeten zorgorganisaties concurreren én samenwerken. Wij helpen zorgaanbieders hun weg te vinden in dat veranderende zorglandschap.

Om aan te sluiten bij al die nieuwe ontwikkelingen en daar goed op te anticiperen, leggen we het accent vanaf nu op samen, met betekenis voor de cliënt en met inzet van technologie. Dat zijn 2 belangrijke pijlers in onze nieuwe koers. Een koers die richting geeft en houvast biedt bij de keuzes die we maken en die zorgprofessionals helpt cliënten betere zorg te bieden. Want dat is wat ons drijft.

Bekijk onze strategische koers

De koers beschrijft onze veranderopgave voor de komende jaren (2019-2022), in het jaarplan staat welke stappen we dit jaar gaan zetten op welke onderdelen uit de koers. De drie strategische lijnen uit de koers vormen de kapstok voor het jaarplan:

 1. De juiste kennis op de juiste plek, persoonlijk en op maat.
 2. Ondersteund door digitale transformatie.
 3. Het verstevigen van de kennisinfrastructuur.

Onze uitgangspunten

 • De cliënt staat centraal.
 • Zorgprofessionals, cliënten en naasten zijn gelijkwaardige partners.
 • Verschillende soorten zorg sluiten goed op elkaar aan.
 • Samen kunnen we meer.
 • Technologie helpt ons verder.

Steeds meer mensen doen een beroep op de langdurende zorg. Betaalbare en goede zorg is dus belangrijk, net als een waardevol leven. Wij helpen (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. Op meerdere thema's maken wij het verschil.

Op alle onderdelen van onze koers zullen we in 2019 stappen zetten. Het accent zetten we echter op de volgende dingen: het inzetten van kennis voor verbetermogelijkheden, een digitaal fundament en groeien in de wendbare lerende organisatie.

Bekijk het Jaarplan 2019

Op onze producten en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Ons KvK-nummer is 30216130.

Raad van bestuur

Mirella
Minkman

Voorzitter raad van bestuur Voorzitter raad van bestuur

m.minkman@vilans.nl

Bekijk profiel

Marc
Bindels

Lid raad van bestuur a.i. Lid raad van bestuur a.i.

m.bindels@vilans.nl

Bekijk profiel

Sabine
Timmer

Secretaris raad van bestuur Secretaris raad van bestuur

s.timmer@vilans.nl

Bekijk profiel

Raad van toezicht

 • dhr. drs. E.B. Mulder (voorzitter)
 • dhr. prof. mr. M.A.A.J. van den Bosch
 • mw. drs. A.J.J. Buwalda
 • dhr. drs. K. Donkervoort
 • dhr. drs. R. Smit

Programmaraad

 • dhr. mr. O.E.Th. van Dijk, Burgemeester Oude IJsselstreek (voorzitter)
 • dhr. drs. A.J.J. Antonisse, Directeur Economische Zaken AstraZeneca
 • dhr. dr. C. van Campen,  Senior Onderzoeker Sociaal Cultureel Plan Bureau
 • dhr. dr. W. ten Have, Partner Ten Have Change Management, Hoogleraar Organisatieverandering VU
 • dhr. ir. M. Joachimstahl, Vice President Healthcare Europe Mobiquity
 • mw. drs. S. Kruizinga, lid raad van bestuur Wilhelmina Ziekenhuis  
 • dhr. drs. E.P. van Maanen, Voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland
 • dhr. drs. F.G. May, Coördinator Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
 • dhr. drs. M.C.M. van Schaik, Directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland
 • dhr. dr. G.J.C. Schulpen, Medisch Directeur ZIO, Zorg In Ontwikkeling
 • mw. drs. P. van Veen
 • mw. J. Veldhuizen