Vilans,
aangenaam

Wij zijn de landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Samen met cliënten, naasten, zorgprofessionals en andere betrokken partijen werken we dagelijks aan het aanbieden van de juiste kennis over langdurende zorg, op de juiste plek, persoonlijk en op maat.

Zinvolle en betaalbare zorg van goede kwaliteit staat voorop. Zodat mensen met een langdurende zorgvraag zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij wensen. Samen met kennis- en beleidspartners ontwikkelen wij vernieuwende en praktijkgerichte kennis via programma’s en projecten. We zijn samenwerkingsgericht en verbinden praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid met elkaar door kennis.

Als landelijke kennisorganisatie krijgen wij opdrachten van de overheid. Ook werken wij voor zorgaanbieders, -verzekeraars, gemeenten en andere organisaties. De kennis delen we met iedereen die hier behoefte aan heeft en werkt met mensen met langdurende zorgvragen. 

Onze uitgangspunten 

 • De cliënt staat centraal.
 • Zorgprofessionals, cliënten en naasten zijn gelijkwaardige partners.
 • Verschillende soorten zorg sluiten goed op elkaar en op de behoeften van cliënten aan.
 • Samen kunnen we meer.
 • Technologie helpt ons verder.

Focus en koers

De zorg heeft te maken met een aantal ontwikkelingen en uitdagingen waar we op inspelen. De samenleving bestaat uit een toenemend aantal ouderen die langer zelfstandig thuis blijven wonen. Mensen met langdurende zorgvragen hebben vaker complexere problemen die een multidisciplinaire en domeinoverstijgende aanpak vereisen. Dat betekent begrijpen wat mensen nodig hebben en belangrijk vinden. Zorgkosten stijgen en de vraag naar zorg groeit, terwijl het tekort aan zorgpersoneel verder toeneemt. Anders organiseren en vernieuwing is nodig om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen en verbeteren. Wij helpen (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren met kennis als innovatiemotor. 

Bij het inspelen op deze ontwikkelingen focussen we op de volgende 3 gebieden binnen de programma’s en projecten:

 • Persoonsgericht werken: zinvolle zorg bieden met de mens als uitgangspunt, dus rondom de cliënt georganiseerd. 
 • Kwaliteit van zorg en doelmatigheid: zorgaanbieders ondersteuning bieden bij het voldoen aan wet- en regelgeving, bij het werken op basis van kwaliteitsstandaarden en andere factoren. 
 • Digitale transformatie: kennis bieden over technologische mogelijkheden om zo slimmer en mensgericht te werken, zodat er meer tijd overblijft voor de zorg.

Lees meer in de brochure

De 3 focusgebieden vormen de pijlers voor onze strategische koers 2019-2022. Deze koers geeft richting aan onze keuzes, en helpt zorgprofessionals betere zorg te bieden in samenspraak met cliënten en hun naasten. Dat is onze belangrijkste drijfveer. 

Bekijk onze strategische koers

Op alle onderdelen van onze koers zetten we in 2020 en 2021 stappen waarbij het accent ligt op: het inzetten van kennis voor verbetermogelijkheden, een digitaal fundament van de kennisinfrastructuur, en groeien in de wendbare lerende organisatie.

Bekijk het Jaarplan 2021

Binnen de projecten werken we met een multidisciplinair team; een projectteam dat bestaat uit professionals van verschillende vakgroepen binnen Vilans. Iedere professional brengt daarmee zijn eigen talenten en expertise mee. Kijk ook bij Hoe wij werken.

Ons KvK-nummer is 30216130.

Raad van bestuur

Mirella
Minkman

Voorzitter raad van bestuur Voorzitter raad van bestuur

m.minkman@vilans.nl

Bekijk profiel

Erwin
Bleumink

Lid raad van bestuur Lid raad van bestuur

e.bleumink@vilans.nl

Bekijk profiel

Sabine
Timmer

Secretaris raad van bestuur Secretaris raad van bestuur

s.timmer@vilans.nl

Bekijk profiel

Raad van toezicht

 • mw. drs. A.J.J. Buwalda (voorzitter)
 • dhr. prof. mr. M.A.A.J. van den Bosch
 • dhr. drs. K. Donkervoort
 • dhr. drs. R. Smit
 • mw. drs. M. de Bruin

Programmaraad

 • dhr. mr. O.E.Th. van Dijk, Burgemeester Oude IJsselstreek (voorzitter)
 • dhr. drs. A.J.J. Antonisse, directeur Economische Zaken AstraZeneca
 • dhr. prof. dr. W. ten Have, partner Ten Have Change Management, hoogleraar Organisatieverandering VU
 • dhr. ir. M. Joachimstahl, Vice President Healthcare Europe Mobiquity
 • dhr. drs. E.P. van Maanen, zelfstandig consultant, interimmanager, coach en toezichthouder
 • dhr. drs. M.C.M. van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland
 • mw. dr. M.M.Y. de Klerk, programmaleider Zorg en Ondersteuning Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • dhr. prof. dr. W.J. Niessen, hoogleraar in Biomedical Image Analysis Erasmus MC and TU Delft, oprichter en wetenschappelijk leider van Quantib
 • dhr. prof. dr. T.W.C. Huibers, hoogleraar Human Media Interaction Groep Universiteit van Twente, managing partner adviesbedrijf Thaesis