Vilans,
aangenaam

Wij zijn een kenniscentrum voor langdurende zorg en zorgen dat zorg beter werkt. Betere langdurende zorg, daar werken we elke dag vol passie aan.

Meer dan ooit ligt de nadruk op zorg vanuit de cliënt. De persoonlijke woonsituatie, familie, vrienden, wensen en gewoonten zijn het uitgangspunt. Zorg organiseren rondom de cliënt, dat vraagt om samenwerken. Met andere zorgorganisaties, partners op het gebied van wonen en welzijn, mantelzorgers en natuurlijk de cliënt zelf. Technologie is daarbij een bron van oplossingen voor efficiëntie en communicatie. Zorgorganisaties en zorgprofessionals zijn hierdoor continu in beweging. Telkens zijn zij bezig met vernieuwingen en verbeteringen met als doel: menselijke, doeltreffende en betaalbare zorg. Wij helpen hierbij.   

 

Onderzoek doen, kennis ontwikkelen en delen, adviseren en helpen bij het implementeren. Met die taken faciliteren we honderden organisaties en professionals in de langdurende zorg. Bij alles wat we doen zijn cliënten het uitgangspunt: alle projecten moeten iets toevoegen aan hun leven en welbevinden. We bieden enerzijds advies en begeleiding op maat aan zorgorganisaties. Anderzijds is veel van de ontwikkelde kennis voor iedereen beschikbaar.

Op onze kenniswebsites en die van onze partners staan praktische handleidingen, toolboxen, signaleringslijsten of zorgstandaarden. Tot slot is netwerken onderhouden en verbindingen leggen een belangrijk onderdeel van ons werk. Want alleen samen kunnen we het: zorgen dat zorg beter werkt.

Strategische koers: Samen, met betekenis voor cliënt en met inzet van technologie

Wij varen de komende jaren een nieuwe koers. Dat is nodig, want de zorg verandert ingrijpend. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, mensen moeten en willen meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Voor goede afstemming van zorgtaken, moeten zorgorganisaties concurreren én samenwerken. Wij helpen zorgaanbieders hun weg te vinden in dat veranderende zorglandschap.

Om aan te sluiten bij al die nieuwe ontwikkelingen en daar goed op te anticiperen, leggen we het accent vanaf nu op samen, met betekenis voor de cliënt en met inzet van technologie. Dat zijn 2 belangrijke pijlers in onze nieuwe koers. Een koers die richting geeft en houvast biedt bij de keuzes die we maken en die zorgprofessionals helpt cliënten betere zorg te bieden. Want dat is wat ons drijft. Benieuwd naar de andere pijlers? Lees meer in onze strategische koers.

Bekijk onze strategische koers

Onze uitgangspunten

 • De cliënt staat centraal.
 • Zorgprofessionals, cliënten en naasten zijn gelijkwaardige partners.
 • Verschillende soorten zorg sluiten goed op elkaar aan.
 • Samen kunnen we meer.
 • Technologie helpt ons verder.

Steeds meer mensen doen een beroep op de langdurende zorg. Betaalbare en goede zorg is dus belangrijk, net als een waardevol leven. Wij helpen (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. Op meerdere thema's maken wij het verschil.

Werkprogramma 2018

In het werkprogramma beschrijven we onze activiteiten voor 2018 gefinancierd uit de instellingssubsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met deze subsidie werken we aan vraagstukken die breed in de sector en toenemend in de samenleving spelen en die vragen om innovatieve, bruikbare en zo goed mogelijk onderbouwde oplossingen. We ontsluiten en verspreiden de kennis die dit oplevert.

Wij werken, met publiek en privaat geld, aan een toekomstbestendige samenleving die passende zorg en ondersteuning kan bieden aan kwetsbare mensen. Samen met het veld - in de breedste zin van het woord - ontwikkelen we vernieuwende en praktijkgerichte kennis en versnellen we de processen die nodig zijn om die kennis met succes door te voeren in de praktijk.

Op onze producten en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Ons KvK-nummer is 30216130.

Raad van bestuur

Annelies
Versteegden

Voorzitter raad van bestuur Voorzitter raad van bestuur

a.versteegden@vilans.nl

Bekijk profiel

Henk
Nies

Lid raad van bestuur Lid raad van bestuur

h.nies@vilans.nl

Bekijk profiel

Andrea
Agterberg

Secretaris Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur

a.agterberg@vilans.nl

Bekijk profiel

Raad van toezicht

 • dhr. drs. E.B. Mulder (voorzitter)
 • dhr. prof. mr. M.A.A.J. van den Bosch
 • mw. drs. A.J.J. Buwalda
 • dhr. drs. J.K.P. Bruinstroop
 • dhr. drs. M.W.L. Hoppenbrouwers
 • mw. mr. J.G.J.M. de Zwaan

Programmaraad

 • dhr. mr. O.E.Th. van Dijk, Burgemeester Oude IJsselstreek (voorzitter)
 • dhr. drs. A.J.J. Antonisse, Directeur Economische Zaken AstraZeneca
 • dhr. dr. C. van Campen,  Senior Onderzoeker Sociaal Cultureel Plan Bureau
 • dhr. dr. W. ten Have, Partner Ten Have Change Management, Hoogleraar Organisatieverandering VU
 • dhr. ir. M. Joachimstahl, Vice President Healthcare Europe Mobiquity
 • mw. drs. S. Kruizinga, lid raad van bestuur Wilhelmina Ziekenhuis  
 • dhr. drs. E.P. van Maanen, Voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland
 • dhr. drs. F.G. May, Coördinator Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
 • dhr. drs. M.C.M. van Schaik, Directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland
 • dhr. dr. G.J.C. Schulpen, Medisch Directeur ZIO, Zorg In Ontwikkeling
 • mw. drs. P. van Veen
 • mw. J. Veldhuizen