De governance van netwerkzorg ontrafeld


In deze publicatie ontrafelen we de uitdagingen van netwerkzorg en governance. We staan stil bij de ervaringen van vijf zorgnetwerken. We bieden een leidraad voor partijen die in netwerkverband aan de slag willen en daarover in gesprek gaan. We beginnen met een introductie op netwerkzorg. Wat verstaan we er precies onder en hoe kijkt het zorgveld ertegenaan? U maakt kennis met vijf netwerken die hier ervaring mee opdeden. We reflecteren daarop aan de hand van de vier thema’s waarop partijen vaak proberen de governance richting te geven: leiderschap, financiering, verantwoording en toezicht.

We geven ‘tips en trucs’ om met de gevonden dilemma’s om te gaan. En we besluiten met een beschouwing op de bredere lessen die we hieruit trekken en wat dit betekent voor de genoemde thema’s. Daarbij besteden we ook aandacht aan zorginkoop en financiering van diensten.