Toolkit registratielasten opsporen en terugdringen


Toolkit registratielasten opsporen en terugdringen
Gratis
Download publicatie

De toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ helpt uw team op een eenvoudige manier onnodige registraties op te sporen en terug te dringen. U krijgt inzicht in hoe u en uw collega’s over bepaalde registraties denken, hoe u er in de praktijk mee omgaat en hoe het anders kan.

Wij organiseren waarin we de toolkit toelichten en zorgteams helpen er direct mee aan de slag te gaan. U kunt zich hiervoor aanmelden.

In de toolkit vindt u deze materialen:

Zelf aanschaffen:

  • Post-its
  • Stickertjes

De toolkit is ook in de Vilans Webwinkel verkrijgbaar. Bekijk ook dit overzicht verplichte registraties in langdurende intramurale ouderenzorg als u met de toolkit aan de slag gaat.

De instrumenten uit de toolbox zijn gebaseerd op een methodiek die Stichting De Waalboog in 2014 ontwikkelde om registraties op te ruimen, ‘De Opruimdienst’. Zowel zorgmedewerkers als management en bestuur van De Waalboog hebben positieve ervaringen met de methodiek, waarmee zij tientallen registraties hebben opgeruimd.


Gratis
Download publicatie