Werken met Positieve Gezondheid brengt persoonsgerichte zorg


In theorie stelt iedere zorgorganisatie, huisarts of fysiotherapeut de cliënt of patiënt centraal: iedereen in de zorg doet immers wat de mens voor hem nodig heeft. Maar staan we in de zorg wezenlijk stil bij iemands werkelijke behoeften waar het zijn gezondheid betreft? Of vraagt persoonsgerichte zorg om een andere, bredere kijk op zorg dan de aan- of afwezigheid van ziekte?

Bij zorgorganisatie Omring in Noord-Holland waren ze op zoek naar hoe je dat doet: zorg persoonsgerichter maken. Het bleek de beweging te bieden waarnaar Omring op zoek was. Met het programma zoeken wij naar een andere inhoud van zorg en eigen regie voor cliënten met langdurige zorgvragen, zegt directeur Advies en Implementatie Stannie Driessen.

Persoonsgerichte zorg: de cliënt bepaalt

Positieve Gezondheid is een door Machteld Huber geïntroduceerd concept waarbij niet de aandoening of beperking  centraal staat, maar de mens met al zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften. Huber vertaalde het concept in 6 levensdomeinen, die samen een spinnenweb visualiseren waarop ‘gescoord’ wordt. Tijdens het programma kregen de teams training in leren luisteren: door motiverende gespreksvoering de ander laten praten. Niet meteen handelen, maar doorvragen. Mensen helpen om keuzes te maken. Wil de cliënt van een 4 op de ene dimensie naar een 6? Het gaat er dus niet om dat de cliënt op alle dimensies positief moet scoren. Persoonsgerichte zorg is dat de cliënt bepaalt wat belangrijk is.

Positieve gezondheid integreren met bestaande werkwijzen

Het gaat erom dat we in de zorg vanuit een ander referentiekader leren werken, zegt Driessen. 'Anders in je werk staan, met andere ogen naar de cliënt kijken. We maken ook een scan waarin we met het team vaststellen hoe Positieve Gezondheid geïntegreerd kan worden binnen de bestaande werkwijzen.' Wat in veel organisaties naar voren komt is om niet meteen in de doe-stand een lijstje af te vinken van alles wat gedaan moet worden, maar in gesprek te gaan. Daarin zit de beweging naar persoonsgerichte zorg.

Lees verder, download de publicatie.