Wijkkrant - Wijkverpleging werkt aan preventie


Wijkverpleegkundigen spelen een belangrijk rol bij wijkgerichte preventie. Hoe investeren zij daarin? Wat doen zij om geïnspireerd te blijven? En wat houdt een wijkanalyse in? U leest het - en nog veel meer - in de tweede editie van de wijkkrant.

Een omgeving die uitnodigt

Mensen willen het liefst zo lang mogelijk gezond en in hun eigen woonomgeving blijven. Maar lang niet iedereen kan dat op eigen kracht. Veel mensen hebben een zetje nodig in een omgeving die daar ook toe uitnodigt. Vooral die omgeving - fysiek én sociaal - is een belangrijke voorwaarde om gezond te blijven. Met andere woorden: de wijk beïnvloedt de gezondheid van de bewoners en draagt bij aan de kansen die mensen hebben om zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. 

Wijkgerichte preventie

De wijkverpleegkundige is een van de kernspelers bij gezondheidsbevordering in de wijk. Toch blijkt uit de praktijk dat het nog moeilijk is om preventie op wijkniveau vorm te geven. Want wat is hun rol dan precies? Welke middelen hebben zij tot hun beschikking? En hoe kun je die het beste inzetten? In de tweede editie van de wijkkrant vertellen verschillende wijkverpleegkundigen hoe zij dit aanpakken. Lees bijvoorbeeld hoe Erica Blokhuis naar de supermarkt ging om wijkbewoners te vragen waar zij behoefte aan hadden. En waarom Kitty Saal beroemd is op IJburg.

Voorbeelden uit andere landen

In de nieuwe wijkkrant vindt u ook inspirerende voorbeelden uit andere landen zoals Finland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. En het verhaal van Hanneke van der Veen en Trudy Versluys die op studiereis naar Cuba gingen en zich sindsdien met hart en ziel inzetten voor een wijk die tussen wal en schip dreigt te vallen. 

Belangstellenden kunnen ook een fysiek exemplaar van de krant opvragen via dit formulier.