Zelftest - Welk digitype ben jij?


In samenwerking met:
Digivaardig in de zorg

Coalitie Digivaardig in de Zorg en Vilans lanceerden in februari de zelftest ‘Welk digitype ben jij?'. Met deze test toetst u hoe het gesteld is met de digitale vaardigheden in uw team of organisatie. 

Ga naar de zelftest

De zelftest is bedoeld voor zorgprofessionals en hun team. De test bestaat uit 40 stellingen en kost u ongeveer 20 minuten om in te vullen. De stellingen gaan over kennis van digitale middelen, digitale vaardigheden, motivatie, zelfbeeld en houding ten aanzien van digitale middelen. De uitslag van de test geeft aan hoeveel procent uw antwoorden overeenkomen met de door Vilans en coalitie Digivaardig in de zorg ontwikkelde persona’s, ook wel digitype’s

Bruikbaarheid van de test

De uitkomst van deze zelftest is op meerdere manieren inzetbaar. Als zorgprofessional weet u hoe het staat met uw eigen digivaardigheden. En wanneer een heel team de test doet, krijgt u inzicht in de samenstelling van uw team en of jullie als geheel elkaar kunnen helpen. Voor de organisatie is het goed om te weten welke digitypes er rondlopen, zodat technologie voor elk zorgprofessional op maat geïmplementeerd kan worden.

De huidige zelftest is een goede tool om een start te maken met digivaardig implementeren in uw organisatie. Na de zelftest is het raadzaam het gesprek met elkaar aan te gaan over de bevindingen. Zo komen de sterke kanten en de struikelblokken boven tafel, en kan daar gericht op worden ingespeeld.

Start de zelftest

Download de zelftest op papier

Pilot Digivaardig implementeren

Vilans gaat graag met projectleiders van 5 verschillende organisaties aan de slag met een pilot. In 2021 zullen we samen optrekken, waarbij Vilans uw organisatie ondersteunt bij het faciliteren van de verschillende digitypes in uw organisatie, zodat digitale middelen beter worden gebruikt. Hiervoor vragen wij bereidheid van minimaal één team zorgprofessionals om de zelftest in te vullen zodat er op basis van de resultaten concrete stappen kunnen worden gezet.

Aanmelden voor deze pilot? Neem contact op met projectleider Bart van Mierlo.

Zelf aan slag met test in uw organisatie

Het is mogelijk een eigen digitale versie van de zelftest aan te schaffen. De kosten hiervan zijn € 600,- aanschaf, de periodieke kosten voor dit pakket zijn afhankelijk van de omvang van de organisatie. U krijgt zo de mogelijkheid om vragen toe te voegen, te verwijderen of vragen aan te passen. Ook kunt u de test aanpassen aan de huisstijl van uw organisatie. 

Wanneer medewerkers de zelftest hebben ingevuld krijgt u geanonimiseerd inzicht in alle gegeven antwoorden. U heeft hiermee inzicht in hoe de persona’s in uw teams verdeeld zijn, en op welke onderdelen sterk en op welke minder goed gescoord wordt. 


In samenwerking met:
Digivaardig in de zorg