Datagedreven zorg, de langdurende zorg ondersteund door data en AI

Al sinds de uitvinding van de computer wordt data vastgelegd. Onder data verstaan we ‘informatie in digitale vorm’. Data kan helpen te begrijpen wat er is gebeurd, maar kan ook helpen te voorspellen wat er kán gebeuren en vormt zo steeds vaker de basis voor beslissingen en handelingen die mensen nemen. Ook zijn er steeds meer datagedreven technologieën die zich intelligent gedragen en zo in staat zijn taken van de mens over te nemen. Denk aan slimme camera’s, sociale robots of beslissingsondersteunende software. Bij zulke toepassingen wordt vaak de term AI, ofwel kunstmatige intelligentie gebruikt. Maar hoe kunnen data en AI op een zinvolle en verantwoorde manier worden toegepast in de langdurige zorg?

​Op maandag 5 juli organiseren wij een introductiebijeenkomst ‘Zinvol aan de slag met Datagedreven zorg’. Tijdens deze introductiebijeenkomst gaan we in op de trends en ontwikkelingen op het gebied van data en AI binnen de langdurende zorg en staan we stil bij de kansen en uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Daarnaast vertellen verschillende gastsprekers over hun initiatief op het gebied van data en AI en hoe zij daarbij oog hebben voor zinvolle en verantwoorde toepassing. 

Meld u aan

Lees meer over dit thema

Over het onderwerp 'Data en AI binnen de langdurende zorg' hebben we de afgelopen jaren al een serie verdiepende artikelen en publicaties vanuit verschillende perspectieven gedeeld.

Inspiratie, beschouwing en dilemma’s: 

Kennis, wat is datagedreven zorg en welke stappen kun je zetten:

Voorbeelden uit de praktijk en belangrijke thema’s: 

Werkplaats

Naast de introductiebijeenkomst organiseren wij dit najaar een reeks werkplaatsen ‘Zinvolle en verantwoorde toepassing van Data en AI binnen de langdurende zorg’. Hierin inspireren we professionals uit de zorgsector en zetten we in op gezamenlijke kennisontwikkeling over dit thema. We willen graag samen met organisaties en professionals uit de zorg - zowel zorgverleners als stafmedewerkers - in gesprek gaan over onderwerpen als:

  • Hoe spelen data en AI nu al een rol binnen uw organisatie? 
  • Welke behoeften zijn er vanuit het perspectief van de cliënt, zorgverleners en/of de organisatie? 
  • Welke oplossingen zijn er voorhanden of kunnen we bedenken voor deze vraagstukken? Welke kansen bieden data en AI?
  • Hoe zetten we deze data- en AI-gedreven toepassingen op een verantwoorde manier in?

Wat?

In drie werkplaatsen wordt u op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen op het gebied van data en AI in de langdurende zorg, doet u inspiratie op vanuit de ervaringen van andere organisaties en gaat u aan de slag met thema’s rond verantwoorde en zinvolle inzet van data en AI. Tussen de werkplaatsen door gaat u zelf aan de slag ter voorbereiding op de volgende werkplaats. Voorlopig zullen de werkplaatsen nog online plaatsvinden. 

Geïnteresseerd? Mail dan naar m.terstal@vilans.nl of d.lukkien@vilans.nl.

Meer informatie? Neem contact op met:

DirkSenior onderzoeker
Dirk
Lukkien
Senior onderzoeker d.lukkien@vilans.nl 06 12 41 65 13
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl