Naar hoofdinhoud Naar footer

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenis geeft. Vilans begeleidt organisaties en netwerken die willen werken vanuit het concept Positieve Gezondheid. Met als doel: zorg en ondersteuning laten aansluiten bij de mens in plaats van andersom. Niet de aandoening of beperking staat centraal, maar de mens met al zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften. Dit doen wij in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, het sociaal domein en in de eerste lijn en in ziekenhuizen. We ondersteunen bij visievorming, strategieontwikkeling, netwerkvorming en toepassing van dit inspirerende gedachtegoed.​

Agenda-items over positieve gezondheid

Er zijn geen agenda-items gevonden