Transformatieprogramma - Positieve Gezondheid: de mens centraal

Vilans begeleidt organisaties in de langdurende zorg die willen werken vanuit het concept Positieve Gezondheid. Met als doel: zorg en ondersteuning laten aansluiten bij de mens in plaats van andersom. Niet de aandoening of beperking staat centraal, maar de mens met al zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften.

Neem direct contact met ons op

Ervaring met Positieve Gezondheid

Hoe brengt u dit inspirerende gedachtegoed in de praktijk? Binnen het transformatieprogramma Positieve Gezondheid doen wij al vijf jaar ervaring op met deze uitdaging.

Wat houdt het transformatieprogramma Positieve Gezondheid in?

Het uitgangspunt van Positieve Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. De rol van zorgmedewerkers wordt steeds meer ondersteunend: minder zorgen voor, meer zorgen dat. Zij bieden meer passende ondersteuning, die ‘gewoon goed leven’ bevordert. Zowel cliënten als zorgmedewerkers ervaren meer eigen regie.

Het toepassen van Positieve Gezondheid is een actie op langere termijn. U leert op een andere manier kijken naar de mens en zijn gezondheid en naar het organiseren van zorg in de langdurende zorg. Het vraagt een andere manier van handelen door medewerkers. Invoeren van Positieve Gezondheid duurt meerdere jaren omdat het breed inbedden in de organisatie, het netwerk, bij medewerkers, cliënten en hun familie tijd nodig heeft.

Toepassen in diverse sectoren

Voor de dagelijkse praktijk in verschillende sectoren is een verdere ontwikkeling nodig, denk aan toepassing bij dementie of mensen met een beperking. Deze ontwikkeling hoeft u niet altijd zelf te doen: u kunt hiervoor de ervaringen van andere organisaties en netwerken gebruiken.

Om Positieve Gezondheid goed te laten werken in uw organisatie is het nodig dat u weet wat het concept inhoudt. Van belang is ook dat u beschikt over kennis over en ervaring met veranderkunde en implementatie. U krijgt support en coaching van een externe partij, dat het implementatieproces helpt en versnelt.

Maatwerk

Binnen het transformatieprogramma Positieve Gezondheid maken wij voor iedere organisatie een aanpak op maat. We stellen samen een goed beginpunt vast, daarvoor spelen mee de vraag, ondersteuningsbehoefte en context. Na een eerste analysefase bepalen we gezamenlijk de vervolgstappen.

Over Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. In de zorg ligt de focus doorgaans op de aandoening van mensen. De aandacht gaat naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet (alleen) op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Vilans is partner van iPH

Wij als Vilans zijn ervaren in het adviseren en begeleiden van zorgorganisaties bij veranderprocessen zoals werken met Positieve Gezondheid. Denk hierbij aan opleiden, stimuleren en implementeren van dit concept. We hebben een goede samenwerking met het iPH.

Vilans-bestuurder Henk Nies: ‘We bouwen door op het concept van Positieve Gezondheid. Dat betekent dat we werken aan duurzame zorg in Nederland vanuit solidariteit. We onderzoeken hoe professionals, organisaties en netwerken cliënten kunnen ondersteunen bij het behouden en vergroten van hun veerkracht. Wat betekent dit in de relaties met hun verwanten? We houden rekening met de veelzijdigheid van kennis, die nodig is. We vergroten ons inzicht in de doelgroepen en we gebruiken naast wetenschappelijke en praktijkkennis steeds vaker ervaringskennis.’

Positieve Gezondheid in de langdurende zorg

Zorgorganisaties die werken volgens het concept van Positieve Gezondheid, gebruiken het spinnenweb om met de cliënten te praten over wat zij belangrijk vinden. Het spinnenweb is een middel waarbij het niet gaat om de scores, maar om het verhaal daarachter.

Praten met mantelzorgers

onze-projecten-positieve-gezondheidOok als de cliënt niet zelf in staat is een gesprek te voeren over wat hij belangrijk vindt kunnen zorgverleners het spinnenweb inzetten in een gesprek met een naaste. Een mantelzorger bij BrabantZorg vertelt: 'Mijn moeder heeft Alzheimer en kan niet meer vertellen wat zij belangrijk vindt. Maar ik weet dat ze van kleurige kleding houdt. Dat wordt nu twee keer per week samen met haar uitgezocht. Dat kost tijd, maar dat verdient zich terug. Ze is nu veel vrolijker!’ Het team van verzorgenden heeft nu ook voor andere cliënten ideeën voor Positieve Gezondheid aangedragen, op basis van eigen ervaring.

Verhalen uit de praktijk

Hoe introduceren andere organisaties Positieve Gezondheid? Bij zorgorganisatie Omring gaan medewerkers eerst zelf in gesprek over hun eigen kwaliteit van leven. Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van iPH: ‘Als je het zelf ervaart is het geen trucje meer, maar wordt het een attitude.’

Een cliënt, zorgprofessional en manager van Omring vertellen over Positieve Gezondheid in hun organisatie.

Een zorgprofessional, projectleider en manager van Klein Geluk vertellen over Positieve Gezondheid in hun organisatie.

Meer informatie over Positieve Gezondheid

Meer informatie? Neem contact op met:

FemkeExpert
Femke
de Wit
Expert f.dewit@vilans.nl 06 22 80 97 41
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl