De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 een feit! Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de wet. Maar er zijn nog veel vragen rondom de invoering van de Wet zorg en dwang. Een goede voorbereiding is belangrijk, zodat u en uw collega’s weten wat u te doen staat. In dit programma werken we samen met verschillende organisaties aan een soepele implementatie van de Wet zorg en dwang. Met als doel meer vrijheid in de zorg.

Bekijk het laatste nieuws over de Wzd

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan en gaat uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. De wet beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen.

Download het stappenplan

Bekijk de video van het ministerie van VWS over de Wzd:

Wat is onvrijwillige zorg?

De Wet zorg en dwang heeft als belangrijkste doel het zo veel mogelijk voorkomen van onvrijwillige zorg. Dat is zorg waarmee een cliënt of zijn vertegenwoordiger níet instemt of waartegen de client zich verzet. De volgende zaken kunnen een vorm zijn van onvrijwillige zorg:

  • Toedienen van vocht, voeding en medicatie, medische handelingen  en therapeutische maatregelen
  • Beperken van bewegingsvrijheid (ook fixatie)
  • Insluiten (ook separatie)
  • Uitoefenen van toezicht op de cliënt (ook toezichthoudende domotica)
  • Onderzoeken van kleding of lichaam
  • Onderzoeken van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden (drugs) en op gevaarlijke voorwerpen
  • Controleren op drugs
  • Beperken van vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten
  • Beperken in het recht op het ontvangen van bezoek

Voor de toepassing van onvrijwillige zorg in de thuiszorg of ambulante zorg gelden aanvullende eisen.

Bekijk meer informatie hierover op Zorg voor Beter

Zorg voor vrijheid

Samen kunnen we zoveel meer. Veel organisaties en medewerkers hebben zich al ingezet voor meer vrijheid voor cliënten met programma’s als Psychofarmaca Beter af met minder. Hier zijn veel praktische hulpmiddelen ontwikkeld voor zorgorganisaties om aan de slag te gaan met de vrijheid voor cliënten te vergroten. Onder het motto Zorg voor Vrijheid blijven we elkaar ook in dit project over de transitie naar Wet zorg en dwang inspireren.

Kennisproducten

Om zorgorganisaties te helpen bij de implementatie van de Wet zorg en dwang en het voorkomen van onvrijwillige zorg ontwikkelt Vilans hulpmiddelen die u kunt inzetten in de praktijk.

Bekijk het volledige overzicht van kennisproducten

Meer weten?

Heeft u vragen over de Wet zorg en dwang? Stuur dan een mail naar wzd@vilans.nl.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl