Zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is vanaf 1 januari 2020 een feit! De nieuwe wet beoogt een zorgvuldige afweging bij het inzetten van onvrijwillige zorg.

Wat is Zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang is vanaf 1 januari 2020 een feit! De bedoeling van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk wordt voorkomen. Alleen als het niet anders kan, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe werkwijze volgens de Wet zorg en dwang.

De Wet zorg en dwang heeft als doel cliënten met dementie of een verstandelijke beperking te beschermen tegen de nadelen van onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, zoals het in deze wet heet, in principe níet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van 'ernstig nadeel'. Onvrijwillige zorg is een allerlaatste optie. Deze nieuwe wet geldt voor instellingen, zorg thuis, kleinschalige woonvormen en dagbesteding.

Jeroen Schumacher Jennie Mast Irme de Bonth

Onze adviseurs binnen Zorg en dwang