Naar hoofdinhoud

Passende zorg

In juni 2022 kwam het kader Passende zorg uit, waarmee het kabinet de zorg toekomstbestendig wil maken op een door het veld gedragen wijze. Bestaande en toekomstige interventies moeten in de toekomst een belangrijke(re) bijdrage gaan leveren aan het verlenen van passende zorg. Het ministerie van VWS is van mening dat zorgprofessionals, cliënten en hun naasten straks beter gefaciliteerd moeten worden bij het kiezen voor passende interventies, rekening houdend met de aspecten duurzaamheid, mensgerichtheid en houdbaarheid. Het ministerie van VWS heeft (vooruitlopend op een officiële brief hierover aan de Tweede Kamer) aan Vilans gevraagd om hierbij het voortouw te nemen. 

Interventies langdurige zorg toekomstbestendig én toegankelijk maken 

Er wordt al door veel verschillende partijen in de langdurige zorg gewerkt met en aan (de ontsluiting van) interventies. De uitdaging is hoe we de kennis over interventies beter vindbaar kunnen maken. En om met de sector te bepalen hoe we alle interventies op eenduidige, begrijpelijke en toegankelijke wijze aan de gebruikers gaan aanbieden; voortbouwend op de bestaande kennisinfrastructuur en rekening houdend met het kader van Passende zorg. 

Verkenning gestart

Vilans verkent de komende maanden samen met de sector hoe we hier met elkaar een aantal belangrijke slagen in kunnen maken.  Hierbij is het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe de bestaande infrastructuur van alle interventies er nu uitziet. En hoe we in de toekomst beter kunnen inspelen op de behoeften en wensen van de verschillende gebruikersgroepen en de eisen die voorvloeien uit het kader Passende zorg.

Nieuws over dit project

Er is geen nieuws bij dit project

Verhalen bij dit project

Er zijn geen verhalen bij dit project.

Producten bij dit project

Er zijn geen producten bij dit project.

Agenda

Er zijn geen agenda-items bij dit project.

Deel via