Naar hoofdinhoud

Passende zorg | onderbouwde interventies

In juni 2022 kwam het kader Passende zorg uit. Passende zorg is een beweging waarmee het kabinet de zorg toekomstbestendig wil maken. Zodat iedereen in Nederland ook straks nog toegang heeft tot goede en betaalbare zorg en ondersteuning. Bestaande en toekomstige interventies moeten in de toekomst een belangrijke(re) bijdrage gaan leveren aan het verlenen van passende zorg.

Het ministerie van VWS vindt dat zorgprofessionals, cliënten én hun naasten straks beter gefaciliteerd moeten worden bij het kiezen voor passende interventies. Het is de wens dat daarbij ook gekeken wordt naar de mate van mensgerichtheid, houdbaarheid en duurzaamheid. Het ministerie van VWS heeft Vilans gevraagd om hierbij het voortouw te nemen. 

Interventies langdurige zorg toekomstbestendig én toegankelijk maken 

Er wordt al door veel verschillende partijen in de langdurige zorg gewerkt met en aan (de ontsluiting van) interventies. De uitdaging is hoe we de kennis over interventies beter vindbaar kunnen maken. En om voor de ouderen- en gehandicaptensector te bepalen hoe we alle interventies op eenduidige, begrijpelijke en toegankelijke wijze aan de gebruikers gaan aanbieden. Daarbij willen we natuurlijk voorbouwen op de bestaande kennisinfrastructuur en rekening houden met het kader Passende zorg. 

Verkenning

Vilans verkent samen met de sector hoe we hier met elkaar een aantal belangrijke slagen in kunnen maken. Allereerst maken we inzichtelijk hoe de bestaande infrastructuur van alle interventies er nu uitziet. Een eerste inventarisatie liet zien dat er ruim 9600 websites (vindplaatsen) zijn met interventies, waarvan er volgens ons zo’n 120 bruikbaar zijn. Vindplaatsen zijn bijvoorbeeld de Databank Erkende Interventies en websites met interventies zoals die van venvn.nl en nvag.nl. We willen straks één centrale toegang tot al die onderbouwde interventies realiseren; hoe en in welke vorm willen we samen met de sector nog nader bekijken. Daarnaast doen we onderzoek naar de  behoeften en wensen van de verschillende gebruikersgroepen en de eisen die voorvloeien uit het kader Passende zorg. 

Op 4 september organiseert Vilans een sessie met diverse partijen in de langdurige zorg die hierbij een rol kunnen en willen spelen. Voorafgaand hieraan gaan we met alle stakeholders in gesprek om alvast de wensen en behoeften uit de sector op te halen. Na 4 september stellen we een routekaart voor de vervolgstappen op.

Nieuws over dit project

Er is geen nieuws bij dit project

Verhalen bij dit project

Er zijn geen verhalen bij dit project.

Producten bij dit project

Er zijn geen producten bij dit project.

Agenda

Er zijn geen agenda-items bij dit project.

Deel deze pagina via: