Naar hoofdinhoud Naar footer

Passende zorg | passende interventies

In juni 2022 kwam het kader Passende zorg uit. Passende zorg is een beweging waarmee het kabinet de zorg toekomstbestendig wil maken. Zodat iedereen in Nederland ook straks nog toegang heeft tot goede en betaalbare zorg en ondersteuning. Bestaande en toekomstige interventies moeten in de toekomst een belangrijke(re) bijdrage gaan leveren aan het verlenen van passende zorg.

Het ministerie van VWS vindt dat zorgprofessionals, cliënten én hun naasten straks beter gefaciliteerd moeten worden bij het kiezen voor passende interventies. Het is de wens dat daarbij ook rekening wordt gehouden met de mate van mensgerichtheid, houdbaarheid en duurzaamheid. Het ministerie van VWS heeft Vilans gevraagd om hierbij het voortouw te nemen. 

Interventies langdurige zorg toekomstbestendig én toegankelijk maken 

Er wordt al door veel verschillende partijen in de langdurige zorg gewerkt met en aan interventies. De uitdaging is hoe we de kennis over passende interventies beter vindbaar kunnen maken. En om voor de ouderen- en gehandicaptensector te bepalen hoe we al die interventies in de toekomst op eenduidige, begrijpelijke en toegankelijke wijze aan de gebruikers (zorgverleners, mantelzorgers, cliënten) kunnen aanbieden. Daarbij willen we voortborduren op de bestaande kennisinfrastructuur. 

Verkenning

Vilans verkent samen met de sector hoe we hier met elkaar een aantal belangrijke slagen in kunnen maken. Allereerst maken we inzichtelijk hoe de bestaande infrastructuur van alle interventies er nu uitziet. Een eerste inventarisatie liet zien dat er ruim 9600 websites (vindplaatsen) zijn met interventies, waarvan er volgens ons zo’n 120 bruikbaar zijn. Vindplaatsen zijn bijvoorbeeld de Databank Erkende Interventies en websites met interventies zoals die van venvn.nl.  Daarnaast doen we onderzoek naar de  behoeften en wensen van de verschillende gebruikersgroepen en de eisen die voorvloeien uit het kader Passende zorg. 

Op 4 september organiseert Vilans een sessie met diverse partijen in de langdurige zorg die hierbij een rol kunnen en willen spelen. Voorafgaand hieraan zijn we met alle stakeholders in gesprek gegaan om alvast de wensen en behoeften uit de sector op te halen. Na 4 september stellen we een routekaart voor de vervolgstappen op.

Tips bij dit project

Er zijn geen tips bij dit project

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project