Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg en Dwang

Het motto van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Daarmee bedoelt de wet dat zorgprofessionals onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zoveel mogelijk moeten voorkomen.

Het motto van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Daarmee bedoelt de wet dat zorgprofessionals onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zoveel mogelijk moeten voorkomen. De wet geldt sinds 1 januari 2020 voor instellingen, zorg thuis, kleinschalige woonvormen en dagbesteding.

Volgens de Wet zorg en dwang mogen zorgprofessionals onvrijwillige zorg alleen inzetten als het echt niet anders kan. Het is de allerlaatste optie. Zorgprofessionals moeten eerst alternatieven zoeken en uitproberen. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de Wet zorg en dwang. En dat ze de nieuwe werkwijze toepassen in de praktijk.

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project