Naar hoofdinhoud Naar footer

Joyce Theunissen

Expert - Strategie en samenwerking

De grote vraagstukken in de langdurige zorg kunnen niet worden opgelost met hetzelfde denken dat het veroorzaakt heeft. Door b.v. het arbeidsmarktvraagstuk, te blijven doordenken enkel vanuit organisatiebelang worden geen oplossingen gevonden voor het tekort aan personeel. Door samen verantwoordelijkheid te nemen voor het gemeenschappelijke belang ontstaat ander denken en andere zorg. Samen bouwen geeft meer  energie en positieve dynamiek. In een netwerk of ander samenwerkingsverband dat ‘groot’ denkt houdt men elkaar scherp, wordt de visie  getoetst en stuurt men tijdens de ‘bouw’ bij.

De langdurige zorg staat voor complexe opgaven. In mijn werk wil ik van waarde zijn door mensen te verbinden met elkaar, met de gemeenschappelijke opgave en de kennis die hiervoor nodig is.  

Samen met mijn collega’s stimuleren we strategie, samenwerking en ontwikkelingen die bijdragen aan toekomstbestendige zorg. We bieden regio’s, die het regime onderzoeken, op zoek gaan naar nieuwe oplossingen en experimenteren met anders denken en werken, een podium voor kennisdeling.

Vanaf 2010 ben ik verbonden aan Vilans. De rode draad bij de start was organisatie ontwikkeling, in relatie tot leren, opleiden en professionalisering. Dit gebeurde in grote stimuleringsprogramma’s zoals In voor zorg! en Waardigheid en trots.

Sinds 2018 maak ik deel uit van het ondersteuningsteam Waardigheid en trots in de regio. Met een team van 6 adviseurs ondersteunen wij 30 zorgkantoorregio’s bij de regionale samenwerking. Hier worden  instellingsoverstijgende oplossingen gezocht voor toegankelijke en betaalbare langdurige zorg voor oudere en kwetsbare cliënten.

Wapenfeiten 

  • Brede kennis en ervaring met verandervraagstukken in de langdurige ouderenzorg
  • Adviseur voor strategie en samenwerking: Brengt partijen in het complexe speelveld van netwerksamenwerking bij elkaar en zet samen stappen naar duurzame oplossingen
  • Ondersteuningsteam Waardigheid en trots in de regio
  • Coördinator Duurzame medische zorg
  • Transitieversnelling door kennisverbreding en  - opschaling van  regionale oplossingen en lessons learned