Naar hoofdinhoud Naar footer

Ruth Pel

Expert - Onderzoek en validatie

Ik werk met passie en plezier bij Vilans aan betere zorg voor ouderen in Nederland. Dat doe ik vanuit mijn rol als onderzoeker en expert op het thema Samen Beslissen. In 2020 promoveerde ik met mijn proefschrift  “Shifting from “What is the matter?” to “What matters to you?” Shared decision making for older adults with multiple conditions and their informal caregivers. Ik ben nu dus een doctor-zuster, en daar ben ik trots op! Samen met ouderen, verpleegkundigen, geriaters, huisartsen en andere professionals in de ouderenzorg werk ik mee om een beweging in Nederland op gang te brengen om meer te beslissen met ouderen, dan over ouderen. 

Wat doet er toe? & Er toe doen!

Deze twee korte zinnetjes bevatten voor mij de essentie, van zorg en van leven. ‘Wat doet er toe?’ is de vraag die ouderen helpt om te bespreken met zorgverleners waar hun prioriteiten en wensen liggen, zodat zorg daarop afgestemd kan worden. ‘Er toe doen’ is vaak één van de belangrijkste antwoorden op die eerste vraag. Ik denk dat ieder mens van betekenis wil zijn voor een ander, of je nu 18 of 81 bent. Ik pleit voor herwaardering van ouderen, voor mee doen, inclusie en solidariteit tussen generaties. 

Uitkomstinformatie

Een ‘droog’ woord voor iets heel moois. We kunnen met behulp van uitkomstinformatie ouderen helpen om zich voor te bereiden op gesprekken met zorgverleners. Zodat het gesprek meteen gaat over wat zij zelf belangrijk vinden. En de zorgverlener meteen weet waar zij zich zelf zorgen over maken. En we kunnen ouderen veel beter informeren over mogelijkheden van zorg en behandeling met behulp van uitkomstinformatie. Omdat dit inzicht geeft in wat een behandeling oplevert en vraagt van patiënten “zoals ik”. 

Praktijkgericht onderzoek

Ik denk als onderzoeker altijd na over wat de praktijk kan met onze onderzoeksresultaten. Ik ben in mijn element als ik onderzoek mag vertalen naar praktische kennisproducten en trainingsmateriaal. En daarbij richt ik me niet alleen op zorgprofessionals, maar ook op ouderen en naasten zelf. 

Wapenfeiten

Publicaties

Proefschrift  “Shifting from “What is the matter?” to “What matters to you?” Shared decision making for older adults with multiple conditions and their informal caregivers