Naar hoofdinhoud Naar footer

FreeWalker vergroot zelfredzaamheid bij dementie

Het integreren van bestaande AAL (Active & Assisted Living) technologieën om tot één flexibele en praktische oplossing te komen waarmee mensen met dementie zelfstandig naar buiten kunnen. Dat is het doel van het Europese project FreeWalker dat onlangs van start is gegaan.

Bewegingsvrijheid

Binnen het project FreeWalker onderzoeken we samen met 8 partners hoe we de bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid van mensen met dementie kunnen vergroten, zowel in de thuissituatie als binnen een instelling. Dit is nodig omdat de huidige gps- en lokalisatie-systemen vaak alleen binnen- óf buitenshuis werken en niet voldoen aan de veranderende wensen van mensen met dementie.

Internationale mogelijkheden optimaal benutten

Het samenvoegen van technieken levert dan ook veel winst op. Denk hierbij aan het integreren van gps-lokalisatie, navigatie, valdetectie en beschikbare informatie van het dagelijkse schema of gewoontes van de persoon met dementie. Door de internationale reikwijdte van dit project kunnen we optimaal gebruik maken van bestaande mogelijkheden.

Meer vrijheid dankzij leefcirkels

FreeWalker wordt een lerend systeem en houdt het verplaatsingsgedrag van de gebruiker bij. Op deze manier ontwikkelen zich dynamische leefcirkels, veilige zones voor de persoon met dementie. De leefcirkels zijn bedoeld om mensen met dementie meer vrijheid te geven. Komt de gebruiker buiten een leefcirkel of is er een onverwachte gebeurtenis, dan verstuurt het systeem automatisch een bericht naar naasten, de zorgprofessional of de gebruiker zelf. FreeWalker stimuleert mensen met dementie actiever te blijven en mentaal gezond, door de angst om naar buiten te gaan weg te nemen, ook bij de mantelzorgers.

FreeWalker wordt getest bij meer dan 150 mensen met dementie in Nederland, Oostenrijk en Zwitserland.

Meer informatie over zorgtechnologie

Deel deze pagina via:

Contactpersoon