Naar hoofdinhoud Naar footer

CBS - Iedere dag 13 doden door een val

In 2018 overleden per dag gemiddeld 13 mensen door een ongelukkige val. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal mensen dat om het leven komt na een valpartij stijgt. In 2017 stierven per dag gemiddeld nog 11 mensen door een ongelukkige val. Het zijn met name ouderen die overlijden door een val.

In totaal kregen vorig jaar 5.863 mensen in Nederland een dodelijk ongeval. 8 op de 10 van deze ongevallen was een ongelukkige val. Zij overleden binnen 30 dagen na de val aan de gevolgen hiervan. Valpartijen met vervoersmiddelen tellen in deze cijfers niet mee.

Grootste groei onder 90-jarigen

Ruim 75 procent van de overledenen was 80 jaar of ouder. Omdat de botten van ouderen zwakker zijn, hebben ze bij een valpartij sneller letsel. Hoe ouder ze zijn, hoe groter het risico is dat een oudere de gevolgen van zijn of haar val niet overleeft. Bij 90-plussers is de groei het sterkst. Tussen 2014 en 2018 is het aantal 90-jarigen dat overlijdt na een valpartij met 67 procent toegenomen.

Ligt het aan de vergrijzing?

Nederland vergrijst, het is dus logisch om te denken dat dat de reden is van de groei van het aantal fatale valpartijen. Toch is de stijging niet enkel toe te schrijven aan de vergrijzing, zegt het CBS. Ook na correctie voor de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking is een stijging te zien. Een 90-jarige heeft tegenwoordig dus een grotere kans om te overlijden na een val dan een 90-jarige 10 jaar geleden.

Valpreventiemaatregelen

Een mogelijke oorzaak van deze stijging is het feit dat steeds meer ouderen langer thuis wonen. Valpreventiemaatregelen kunnen dus veel leed voorkomen. Maar hoeveel kosten deze maatregelen u? Samen met het ErasmusMC en VeiligheidNL ontwikkelden we de Rekenhulp Valpreventie. Deze rekenhulp laat in 3 stappen zien wat de kosten en de baten van valpreventie zijn in een lokale situatie. De uitkomsten van de rekenhulp zijn heel concreet en kunnen helpen bij het gesprek over organisatie en financiering van valpreventie.

Belang van valpreventie

'Deze cijfers laten zien hoe belangrijk en urgent valpreventie is,' zegt Vilans-expert Frans van Zoest. 'Het is van het grootste belang dat steden en regio's valpreventie bij thuiswonende oudere programmatisch en duurzaam opzetten en organiseren. De kennis en interventies zijn daarvoor beschikbaar.'

'Financiering is een uitdaging'

'De Rekenhulp Valpreventie laat zien dat de bussinesscase heel gunstig is. Toch is de financiering hiervan een uitdaging omdat er over domeinen heen moet worden samengewerkt terwijl de schotten in financiering daar niet bij passen. Ook moeten de investeringen grotendeels door andere organisaties worden gedaan (aan de voorkant van de zorgketen), dan waar de opbrengsten ontstaan (aan de achterkant van de keten). Daarom pleit Vilans samen met VeiligheidNL en anderen al sinds 2017 voor een experiment met een Health Impact Bond. De Regio Noord-Limburg is hiermee actief aan de slag gegaan dit jaar. Binnenkort wordt duidelijk of zij de eerste Health Impact Bond Valpreventie ter wereld gaan opzetten.'

Deel deze pagina via:

Contactpersoon