Naar hoofdinhoud Naar footer

Impuls voor zorgtechnologie via STOZ-regeling

Gepubliceerd op: 18-06-2024

De Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) wil een extra impuls geven aan de inzet van digitale of hybride zorg- en ondersteuningsprocessen. Zodat zorgbehoevenden langer zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zorg- en welzijnsmedewerkers meer ontlast worden. Deze regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling e-health Thuis (SET). Zorgaanbieders kunnen met de STOZ regeling tot 25.000 euro subsidie krijgen in de beginfase tot 750.000 euro voor het evalueren en opschalen van een bestaand idee.

Slimme zorgtechnologie stimuleren

Bij deze regeling gaat het om het toepassen van digitale of hybride processen:

  • die de kwaliteit van leven verbeteren, zelfredzaamheid vergroten en geven van meer regie aan mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking en het ontlasten van de eventuele mantelzorger(s);
  • zodat minder of hetzelfde aantal medewerkers meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag kunnen helpen;
  • die ervoor zorgen dat zorg- of ondersteuningsmedewerkers dienstverlening kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening.

Stimulering voor 3 fasen van het proces

Er zijn drie soorten projecten waarvoor de regeling kan worden gebruikt afhankelijk van de fase binnen het transformatieproces:

  1. Implementatiestart: Het ontwikkelen van een strategie of implementatieplan voor digitale zorg of ondersteuning;
  2. Opschalingsproject: Implementatie en opschalen van ‘bewezen’ zorg en ondersteuningstechnologieën, zoals aangegeven op het STOZ-overzicht.
  3. Evaluatieproject: Evaluatie van zorgtechnologieën die (nog) niet op het STOZ-overzicht staan en waarvoor nog een uniforme waardebepaling moet worden uitgevoerd (zodat deze daarna mogelijk ook op het STOZ-overzicht komen te staan).

Het is van grote meerwaarde dat onderzoek een integraal onderdeel is. Om te kunnen versnellen met bekostiging, implementatie en opschaling moeten we inzichtelijk krijgen wat de waarde is van hybride- en digitale zorg- en ondersteuningsprocessen. Waarde zit bijvoorbeeld in kwaliteit van zorg, toegankelijkheid tot zorg, inzicht in financiële opbrengsten en kosten, alsook duurzaamheid.

Henk Herman Nap over waardebepaling in de STOZ evaluatieroute.

Maak gebruik van geleerde lessen

Veel zorgorganisaties zijn al volop aan de slag met implementatie en opschalen van zorgtechnologie. Onderzoek bij deze organisaties levert inzicht op over de waarde (kosten en baten) van zorg- en ondersteuningstechnologieën. Op de Kennisbank Digitale Zorg is veel van deze informatie gebundeld met verwijzingen naar onderzoeksrapportages.  

Maar het gaat zeker niet alleen om de technologie zelf. Om zorg- en ondersteuningstechnologieën succesvol te kunnen implementeren staat aandacht voor het proces en betrekken van medewerkers, cliënten en mantelzorgers voorop. Hybride zorg is immers wezenlijk anders dan het simpelweg vervangen van fysieke zorg door een technologische variant. Het heeft een grote impact op de manier van werken en vraagt vrijwel altijd om herinrichting van processen. Maak daarom gebruik van innovatie- en implementatieroutes die gebaseerd zijn op lessen vanuit de praktijk.

Zo kent de Innovatie-Route al zo’n 60-tal organisaties in de gehandicaptenzorg die gebruik maken van dit stappenplan. Deze route is ook toepasbaar voor de ouderenzorg. Verder komen er steeds meer implementatieplannen geënt op één bepaalde technologie, zoals de Implementatietoolkit Leefpatroonmonitoring. Ook het Honingraatmodel - dat veel gebruikt wordt binnen het programma Anders Werken in de Zorg - is een goede kapstok om de processtappen te doorlopen.

En wist je dat het programma Waardigheid & Trots voor de Toekomst ook maatwerkondersteuning biedt?

Meer weten over de STOZ-regeling?

De hoofdvraag voor je van start gaat is en blijft: 'Wat zijn de behoeften van cliënten en knelpunten die medewerkers ervaren? En is deze zorgtechnologie de oplossing die hierop aansluit?' En denk ook vooruit. Zorg dat er ook financiële draagkracht is voor de zorgtechnologie en dit wordt geborgd in inkoop- en contractafspraken met inkopers nadat de stimuleringsgelden op zijn.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan