Naar hoofdinhoud Naar footer

Make a Move+ erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie

Jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan jongens zonder LVB, zowel in de rol van slachtoffer als van dader. Kenniscentrum seksualiteit Rutgers heeft daarom speciaal voor jongens met een LVB het preventieprogramma Make a Move+ ontwikkeld, dat ervoor zorgt dat zij seksueel weerbaarder zijn. De Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg van Vilans heeft deze interventie erkend als theoretisch goed onderbouwd.

Wat is Make a Move+?

Make a Move+ is een groepscounselingsprogramma over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor jongens met een LVB. De interventie wil gezond seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid bevorderen door positieve bekrachtiging en het verbeteren van kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en attitude.

Onvoldoende kennis over seksualiteit

Uit onderzoek is gebleken dat seksueel misbruik 4 tot 8 keer vaker voorkomt bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking dan bij hun normaalbegaafde leeftijdsgenoten. Bovendien is de grens tussen slachtofferschap en plegerschap vaag bij jongens met een LVB. Zo zijn plegers vaak zelf ook slachtoffer geweest. Ze hebben niet altijd voldoende kennis over seksualiteit, wensen en grenzen, en de gebruiken en gevaren van internet. Ook kunnen zij sociale situaties moeilijk inschatten en hebben zij moeite om intenties en emoties van anderen te begrijpen.

Wensen en grenzen

Make a Move+ richt zich op de leeftijdscategorie van 14 tot 21 jaar. In 8 bijeenkomsten van 90 minuten leren jongens in kleine groepjes bijvoorbeeld over wensen en grenzen of hoe je op een prettige, respectvolle wijze met elkaar omgaat in een vriendschap, relatie of bij seks. 2 door Rutgers opgeleide trainers die bekend zijn met de doelgroep begeleiden de groep. Van de 2 trainers is er in elk geval één man.

Ontwikkeld door Rutgers

De interventie is gebaseerd op eerder onderbouwde, erkende programma’s, namelijk:

Kenniscentrum seksualiteit Rutgers ontwikkelde Make a Move+ in nauwe samenwerking met het veld.

Erkenningstraject interventies gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Ons erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. 2 onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen.

Wij maken erkende interventies online toegankelijk en zorgen voor opname in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland. Binnen het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies zijn wij partner van het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Lees hoe het werkt en hoe u zich hiervoor aanmeldt.

Meer informatie

Deel deze pagina via:

Contactpersoon