Naar hoofdinhoud Naar footer

Test uw kennis over de Wet zorg en dwang

Het ministerie van VWS heeft de roadmap ‘De Wet zorg en dwang van nu naar 2021’ gepubliceerd. Het doel van deze roadmap is om het veld ondersteuning te bieden bij de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek.

In januari 2018 werd de Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer. Op 18 juni 2019 nam de Tweede Kamer een Aanpassingswet aan, deze ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. De belangrijkste aanpassing is de introductie van de Wzd-functionaris.

Definitieve wettekst

In de roadmap leest u welke handreikingen de komende maanden zullen verschijnen. Ook komen er in het najaar informatiebijeenkomsten voor professionals en cliëntenraden. Tegelijk met de roadmap is ook een definitieve wettekst gepubliceerd.

Test uw kennis over de Wet zorg en dwang

Wat weet u van de nieuwe Wet zorg en dwang? Zorg voor Beter maakte een test met 10 vragen over de wet. Het doorlopen duurt ongeveer 10 minuten. Aan het eind krijgt u een leerzame samenvatting.

Lees meer over de Wet zorg en dwang

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon