Kennisdeling

Bekwaamheid voorbehouden handelingen toetsen

Bekwaamheid voor voorbehouden handelingen objectief toetsen onder collega's? Leer het in onze workshop.

Waarom voorbehouden handelingen toetsen? 

Medewerkers die bekwaam zijn én blijven in het uitvoeren van risicovolle en voorbehouden handelingen. Dat is het doel. Om dat te bereiken, is regelmatig toetsen belangrijk. Bij de meeste organisaties zijn BIG-toetsers actief. Dit zijn zorgverleners die continu toetsen of collega's bekwaam zijn. Dat vraagt andere competenties van hen. Met deze workshop van onze senior adviseur zorgt u ervoor dat uw medewerkers zich goed toegerust voelen. Zij toetsen objectief en eenduidig voorbehouden handelingen bij collega's en geven effectief feedback. Deze training kan zowel in-company als bij ons gevolgd worden.

Als de workshop vol zit, kunt u zich ook nog aanmelden voor de wachtlijst.

Het programma van de interactieve workshop ziet er als volgt uit:

  • Dagdeel 1 richt zich op objectief en eenduidig toetsen. We verdiepen ons in de theorie en wisselen ervaringen uit. Ook toetsen deelnemers elkaar op een aantal voorbehouden en risicovolle handelingen.
  • Dagdeel 2 richt zich op feedback. Deelnemers ontvangen tips over feedback geven én ontvangen. Ze leren medewerkers te motiveren hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om bewezen bekwaam blijven.

Het resultaat: uw BIG-toetsers zijn uitgerust met alle benodigde competenties en voelen zich zeker in deze rol.

‘Leerzaam, waardevol, vertrouwd en interactief; deze woorden geven de training het best weer.’
‘De training zorgt voor het ontstaan van uniformiteit en een groepsgevoel onder de BIG-toetsers, waardoor de kwaliteit op de werkvloer verbetert.’ Miranda van der Ende, hoofd opleiding Stichting Sonneburgh

Waarom Vilans?

Wij maken protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen voor 400 zorg- en onderwijsorganisaties. We ondersteunen en adviseren deze organisaties bij het werken met de protocollen en kennen daardoor de do's en don'ts bij het toetsen van BIG-handelingen. Daarnaast adviseren we vele organisaties bij competentieontwikkeling en scholing van medewerkers. 

Meer informatie? Neem contact op met:

MoniqueSenior Adviseur
Monique
Bressers
Senior Adviseur m.bressers@vilans.nl 06 52 59 99 21
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl