Naar hoofdinhoud

Verkenning maatschappelijke businesscase medicijndispensing

Samenvatting

De medicijndispenser is een apparaat waarin een medicatierol geladen kan worden waar de medicijnen per opnamemoment gesorteerd zijn in zakjes. Voor ieder innamemoment van de dag zijn er één of meerdere zakjes. Op het vooraf ingestelde moment geeft de medicijndispenser een signaal af. Na een druk op de knop door de cliënt zelf, wordt de medicatie door het apparaat uitgegeven. Een zorgcentrale en/of de thuiszorgorganisatie krijgt een melding als iemand een zakje van een rol of een los zakje met medicijnen niet afneemt.

Zorgorganisaties zetten de medicijndispenser in bij cliënten die vergeten hun medicatie in te nemen en hieraan herinnerd moeten worden. Meestal is er sprake van een vorm van dementie of mild cognitive impairment (MCI). De medicijndispenser vervangt hierbij het aanreiken van de medicatie door de zorgprofessional.

Opbrengsten van eHealth thuis in beeld

Het is belangrijk om de casus van de medicijndispenser, samen met de casussen slimtoegangsbeheer woningen en dagstructuurrobots en de publicatie ‘Opbrengsten van eHealth thuis in beeld’, te zien als exploratieve studies die tot doel hebben om te laten zien hoe je een mBC kunt uitvoeren.

Het doel is niet om bepaalde effecten van deze technologieën aantoonbaar te maken. We hopen dat andere onderzoekinstellingen en ook zorgaanbieders de methode kunnen toepassen om de kosten en baten van eHealth inzichtelijk te maken. Hiervoor gebruiken wij in het huidige onderzoek de casus medicijndispenser en onderzoeken we de maatschappelijke kosten en baten bij vier verschillende zorgaanbieders.

Lees ook

Programma's / projecten

Internationale technologie voor thuiswonende senioren

Auteur

Liesbeth van den Berg, Ahmed Hamdi

Downloads

Deel via

Soort

Onderzoek

Type

Product

Taal

Nederlands