Dirk Lukkien
Onderzoeker

Dirk
Lukkien

Onderzoeker

‘Met eHealth proactieve en beter ondersteunde zorg’

In toenemende mate speelt eHealth een ondersteunende rol in de langdurige zorg. Met eHealth wordt vaak beoogt om betaalbare zorg te kunnen leveren, maar worden ook stappen gezet richting de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Hierdoor kunnen deze mensen langer en op een prettige manier thuis blijven wonen. Echter zien we dat technologie en diensten vaak onvoldoende aansluiten op het dagelijks leven van de cliënt en zorgverlener.

Innovatie in zorgtechnologie

Voortdurend vindt er innovatie in zorgtechnologie plaats, maar vaak is net een beetje meer innovatie en meer gedegen implementatie nodig om de juiste aansluiting te vinden met de behoeften van eindgebruikers. Alleen dan staan organisaties en individuen volledig in hun kracht en kan technologie zorgen voor optimale ondersteuning.

Innoveren doe je samen, vanuit behoeften

Een brug slaan tussen wat technologisch mogelijk en maatschappelijk haalbaar is op gebied van zorgtechnologie, is waar ik met mijn achtergrond in de innovatiewetenschappen aan probeer bij te dragen. De kwaliteit en kosten van zorg zijn sterk afhankelijk van de mate waarin zorgprofessionals, patiënten en technologie met elkaar op 1 lijn liggen.

Het motiveert mij om deze afstemming te stimuleren en verbeteren. Hiervoor kijk ik bijvoorbeeld naar hoe eindgebruikers optimaal worden betrokken bij zowel ontwikkeling als implementatie van zorgtechnologie.

Wapenfeiten van Dirk Lukkien 

  • Deed onderzoek naar betrokkenheid van eindgebruikers tijdens de ontwikkeling en toepassing van zelfmanagementtools en hoe dit er voor zorgt dat in hun variërende en soms veranderende behoeften tegemoet wordt gekomen.
  • Heeft als innovatieonderzoeker kennis van de dynamiek waarin nieuwe ideeën worden getransformeerd tot bruikbare innovaties.

In team eHealth met Dirk