Mirella Minkman
Voorzitter raad van bestuur

Mirella
Minkman

Voorzitter raad van bestuur

'In de zorg is organisatie-innovatie cruciaal voor optimale resultaten'

Dagelijks wordt er hard gewerkt in de langdurende zorg. Er gaat veel goed! Maar tegelijkertijd liggen er uitdagingen. Werken we wel aan de juiste oplossingen voor de vragen van vandaag en die van de toekomst? Organiseren we wat nodig is echt rondom wat de cliënt belangrijk vindt? Mijn overtuiging is vanuit de cliënt te kijken en het samen organiseren. Bij die organisatie hoort ook een passende governance: sturing, verantwoording, inkoop en toezicht.

Vernieuwen en monitoren

Door mijn onderzoekende bril analyseer ik kritisch en zie ik altijd mogelijkheden tot verbetering. Neem de huidige ontwikkelingen in de zorg. Meer eigen verantwoordelijkheid, alleen support als het echt nodig is en zo lang mogelijk thuis. De uitdaging ligt vooral in hoe dat te organiseren. Wat wordt ieders nieuwe rol? Welke innovatie in governance vraagt dit?

We weten nog onvoldoende hoe de meest optimale organisatievormen eruit zien. Daar ligt onze dubbele opgave van vernieuwen en monitoren wat het oplevert. Onderzoek moet uiteindelijk altijd de praktijk dienen. Goed onderbouwde kennis ontwikkelen die laat zien wat werkt in de praktijk. Dat inspireert mij.

Wapenfeiten

Publicaties

In team Raad van bestuur met Mirella

Sabine Timmer
Sabine
Timmer

Secretaris raad van bestuur Secretaris raad van bestuur

s.timmer@vilans.nl

Bekijk profiel

Simone van Emmerloot
Simone van Emmerloot

Managementassistent Managementassistent

Bekijk profiel

Erwin Bleumink
Erwin
Bleumink

Lid raad van bestuur Lid raad van bestuur

e.bleumink@vilans.nl

Bekijk profiel

Sylvia Wormgoor
Sylvia
Wormgoor

Managementassistent raad van bestuur Managementassistent raad van bestuur

s.wormgoor@vilans.nl

Bekijk profiel