Mirella Minkman
Voorzitter raad van bestuur

Mirella
Minkman

Voorzitter raad van bestuur

'In de zorg is organisatie-innovatie cruciaal voor optimale resultaten'

Dagelijks wordt er hard gewerkt in de langdurende zorg. Er gaat veel goed! Maar tegelijkertijd liggen er uitdagingen. Werken we wel aan de juiste oplossingen voor de vragen van vandaag en die van de toekomst? Organiseren we wat nodig is echt rondom wat de cliënt belangrijk vindt? Mijn overtuiging is vanuit de cliënt te kijken en het samen organiseren. Bij die organisatie hoort ook een passende governance: sturing, verantwoording, inkoop en toezicht.

Vernieuwen en monitoren

Door mijn onderzoekende bril analyseer ik kritisch en zie ik altijd mogelijkheden tot verbetering. Neem de huidige ontwikkelingen in de zorg. Meer eigen verantwoordelijkheid, alleen support als het echt nodig is en zo lang mogelijk thuis. De uitdaging ligt vooral in hoe dat te organiseren. Wat wordt ieders nieuwe rol? Welke innovatie in governance vraagt dit?

We weten nog onvoldoende hoe de meest optimale organisatievormen eruit zien. Daar ligt onze dubbele opgave van vernieuwen en monitoren wat het oplevert. Onderzoek moet uiteindelijk altijd de praktijk dienen. Goed onderbouwde kennis ontwikkelen die laat zien wat werkt in de praktijk. Dat inspireert mij.

Wapenfeiten

Publicaties

Artikelen van Mirella

Vilans reageert op discussienota 'Zorg voor de Toekomst'Publicatie
Vilans reageert op discussienota 'Zorg voor de Toekomst'
02 februari 2021

Bestuurders Mirella Minkman en Erwin Bleumink reageren op de discussienota 'Zorg voor de Toekomst' van het ministerie van VWS.

Kennis als kracht - zo waardevolBlog
Kennis als kracht - zo waardevol
04 mei 2020

In tijden van crisis voelen we het belang van kennis extra en waarderen we enorm de kundigheid van instituten zoals het RIVM. We kunnen niet zonder kennis. En toch ligt Rutte - en hij is niet de enige - wakker omdat we niet alle kennis in huis hebben.

Blog - Schaalverwarring in de regioBlog
Blog - Schaalverwarring in de regio
13 januari 2020

Mirella Minkman schrijft in haar blog over een vraagstuk waar ze veel verwarring over ziet: het vraagstuk van schaal.

Trends in de langdurende zorgVideo
Trends in de langdurende zorg
29 oktober 2019

Met welke maatschappelijke trends krijgt de langdurende zorg de komende jaren te maken? Vilans-bestuurder Mirella Minkman bespreekt dit op 27 november op het congres Nieuwe Generatie Ouderenzorg.

Kwaliteit meten in de gehandicaptenzorgNieuws
Kwaliteit meten in de gehandicaptenzorg
20 mei 2019

De gehandicaptenzorg werkt met een zorgvuldig opgezet en voorbereid kwaliteitskader. Het richt zich op wat de cliënt nodig heeft om zo volwaardig mogelijk te leven.

Wees voorbereid op de toekomst: herken de trendsNieuws
Wees voorbereid op de toekomst: herken de trends
06 december 2018

Onder invloed van grote trends verandert de maatschappij continu en de zorg verandert mee. Deelnemers van de workshop ‘Werken aan de toekomst van de langdurende zorg’ gingen het gesprek hierover aan op het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’.

Zorglandschap herinrichten speelt op wereldniveauBlog
Zorglandschap herinrichten speelt op wereldniveau
02 november 2018

Er is een transformatie nodig in het zorglandschap en deze behoefte vindt op internationaal niveau plaats. We moeten afstappen van ‘de organisatie’ met haar professionals. Organisatiegrenzen zullen vervagen, blogt Mirella Minkman.

'Zorgorganisatie van de toekomst is onderdeel van inclusieve leefgemeenschap'Interview
'Zorgorganisatie van de toekomst is onderdeel van inclusieve leefgemeenschap'
01 oktober 2018

Zorgorganisatie Cello laat vrijwilligers en mensen met een beperking op één terrein wonen. Innovatiemanager Stijn van Kreij vertelt over het initiatief.

10 trends over de toekomst van de integrale zorgNieuws
10 trends over de toekomst van de integrale zorg
29 mei 2018

Hoe ziet de toekomst van de integrale zorg eruit? Mirella Minkman zet 10 trends op een rij.

Hoe zien samenwerkingsverbanden van de toekomst eruit?Nieuws
Hoe zien samenwerkingsverbanden van de toekomst eruit?
21 mei 2018

De samenleving vernetwerkt steeds meer en de onderlinge verbondenheid van diensten is essentieel. 40 deelnemers uit de zorg en uit gemeenten spraken met elkaar over vraagstukken die het inrichten van samenwerkingsverbanden oproept.

7 goede voornemens vanuit een verlangen naar integraliteitBlog
7 goede voornemens vanuit een verlangen naar integraliteit
04 december 2017

Mirella Minkman schrijft 7 goede voornemens vanuit een verlangen naar integraliteit. Daar wil ze volgend jaar serieus mee aan de slag. Doet u mee?

Vertrouwen in de zorgBlog
Vertrouwen in de zorg
27 september 2017

Als mijn vader plotseling in het ziekenhuis wordt opgenomen merk ik dat inzage in de dossiers toch nog niet zo gewoon is.

Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg Nieuws
Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg
13 maart 2017

Mirella Minkman pleit in haar oratie voor het verdwijnen van lijnen in de zorg en voor integrale zorg.

Integrale zorg: een internationaal issueBlog
Integrale zorg: een internationaal issue
02 december 2016

Integrale zorg is ook in Singapore een hot issue. Net als in Nederland: hoe komen we tot samenhangende zorg en diensten die passen bij behoeften van mensen?

Betrokkenheid als kennisbasisBlog
Betrokkenheid als kennisbasis
26 september 2016

Het zou nog niet zo gek zijn om te spreken over een ‘Raad van Betrokkenen’, in plaats van cliëntenraad. Lees dit interview met Mirella Minkman.

Evaluatie Wlz: ervaringen betrokkenen in kaartNieuws
Evaluatie Wlz: ervaringen betrokkenen in kaart
20 juni 2016

Vilans en KPMG Plexus evalueren de Wet langdurige zorg en brengen de ervaringen van direct betrokkenen in kaart

Mirella Minkman benoemd tot bijzonder hoogleraarNieuws
Mirella Minkman benoemd tot bijzonder hoogleraar
15 februari 2016

Mirella Minkman start als bijzonder hoogleraar bij TIAS op de nieuwe leerstoel Innovatie van Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg

Wereldwijde cultuuromslag naar geïntegreerde zorgNieuws
Wereldwijde cultuuromslag naar geïntegreerde zorg
03 april 2015

In meerdere landen vindt een cultuuromslag plaats naar geïntegreerde zorg. Toch is het niet eenvoudig zorg en ondersteuning te organiseren.

Bekijk meer artikelen

In team Raad van bestuur met Mirella

Erwin Bleumink
Erwin
Bleumink

Lid raad van bestuur Lid raad van bestuur

e.bleumink@vilans.nl

Bekijk profiel

Simone van Emmerloot
Simone van Emmerloot

Managementassistent Managementassistent

Bekijk profiel

Sabine Timmer
Sabine
Timmer

Secretaris raad van bestuur Secretaris raad van bestuur

s.timmer@vilans.nl

Bekijk profiel

Sylvia Wormgoor
Sylvia
Wormgoor

Managementassistent raad van bestuur Managementassistent raad van bestuur

s.wormgoor@vilans.nl

Bekijk profiel