Paulien Vermunt
Senior adviseur

Paulien
Vermunt

Senior adviseur

'De mens moet niet lijdend maar leidend zijn'

Ziektegerichte protocollen en standaarden geven richting aan kwalitatief goede zorg. Maar achter de ziekte of kwetsbaarheid zit een heel gewoon mens met wensen, dromen en ambities. Of dat nou een rondje door het park is of het lopen van de marathon. Het creëren van ruimte voor die eigen prioriteiten vormt voor mij de kern van persoonsgerichte zorg.

Het goede gesprek voeren

Tijdens mijn bijbaan als verzorgende viel me op hoe makkelijk er óver mensen wordt gepraat in plaats van mét mensen. Welke handvatten zijn nodig om patiënten of cliënten en hun zorgverleners ‘het goede gesprek’ te laten voeren? Hoe zorg je voor de ruimte om iemand ook mens te laten zijn? Dat zijn vragen waar ik mij mee bezighoud.

Het complete plaatje

Als bioloog heb ik geleerd naar het grotere geheel te kijken. Dat vind ik ook belangrijk in de langdurige zorg. Een mens is ook echtgenoot, (groot)ouder, verenigingslid en buurtgenoot. Hoe kunnen we die sociale omgeving optimaal betrekken en een stevige verbinding leggen tussen formele en informele zorg? Dat vraagstuk wil ik binnen Vilans verder onderzoeken.

Wapenfeiten van Paulien Vermunt

  • Begeleidt diverse trajecten in de eerste lijn en de VVT om te komen tot meer persoonsgerichte zorg. 
  • Zoekt samen met patiënten of cliënten, hun naasten, zorgverleners en managers naar oplossingen die aansluiten bij de dagelijkse (zorg)praktijk.
  • Cum laude gepromoveerd op de preventie van diabetes in de eerste lijn.
  • Schreef samen met Prof Rudi Westendorp en Prof Jos van den Broek een populair wetenschappelijk boek over veroudering (‘Oud? De duvel is oud! De wetenschap achter gezond oud worden).

In team De nieuwe zorgprofessional met Paulien