EHealth

EHealth leidt tot meer eigen regie voor cliënten en efficiëntere zorg. Wij zorgen dat eHealth onderdeel wordt van het dagelijks handelen van uw zorgprofessionals.

Wat is eHealth?

EHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of verbeteren. Cliënten en zorgprofessionals kunnen zo via digitale apparaten diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie inzien en uitwisselen. Domoticatoepassingen als beeldschermzorg en leefstijlmonitoring zijn voorbeelden van eHealth. Maar bijvoorbeeld ook elektronische clientendossiers (ECD’s). EHealth draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor cliënten.

Online contact en diagnosestelling met en door zorgverleners is een efficiënte manier van zorgverlening. Niet voor niets stimuleert de overheid eHealth in de zorg. Het is belangrijk dat zorginstellingen met behulp van eHealth en domotica cliënten toegang geven tot hun eigen medische gegevens. Dit bevordert niet alleen de transparantie maar ook het contact tussen cliënt en zorgprofessional. Zo krijgt de cliënt de juiste zorg. 

Johan Vesseur Henk Herman Nap Johan van der Leeuw Dirk Lukkien Sanne van der Weegen Lotte Cornelisse

Onze adviseurs binnen eHealth