KICK-protocollen

Met 500 protocollen voor risicovolle en voorbehouden handelingen heeft u een stevige basis voor verantwoorde en veilige zorg.

Wat is KICK-protocollen?

Samen zorgprotocollen ontwikkelen vraagt veel tijd en menskracht. Wij organiseren dit. Wij maken KICK-protocollen voor ruim 400 organisaties in de zorg en het onderwijs. Onze databank bevat ruim 500 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. We houden de protocollen actueel op basis van onderzoeksresultaten, nieuwe richtlijnen, wet- en regelgeving en reacties van gebruikers. Alle zorgprotocollen zijn online beschikbaar indien uw organisatie een abonnement heeft.

Protocollen zelf onderhouden is veel duurder dan een abonnement. U bespaart dus geld, maar ook tijd. Omdat u samen met andere organisaties denkt over het ontwikkelen van protocollen, profiteert u van de kennis die er al is. De KICK-protocollen zijn eenvoudig te benaderen via de gebruiksvriendelijke en krachtige zoekmachine en zijn gemakkelijk te integreren in een ECD of online leeromgeving.

Meer weten? Neem contact op het KICK-team via kick@vilans.nl of (030) 789 2350.

Geschiedenis KICK

Rond 1990 is KITTZ (KwaliteitsInstituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing) in opdracht van en in samenwerking met Icare gestart met het ontwikkelen en beheren van handelingsprotocollen. In opdracht van Icare zijn 40 protocollen ontwikkeld. KITTZ diende de protocollen zodanig vorm te geven dat ze algemeen toepasbaar zijn en ook door anderen gebruikt kunnen worden.

Drie Friese thuiszorginstellingen toonden belangstelling voor de aanpak en besloten KITTZ de opdracht te geven met hen ook 40 protocollen te ontwikkelen. Icare en de Friese thuiszorginstellingen gingen akkoord dat KITTZ de protocollen op basis van een lidmaatschap aan anderen ter beschikking zou stellen en voor de leden het bestand zou beheren en actualiseren. Dit was de start van KICK (Kennis en Informatie Centrum KITTZ).

In 2007 ontstond Vilans door een fusie van NIZW zorg, KITTZ inclusief de kennisgemeenschap KICK, en de stichting Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor mensen met beperkingen en ouderen (KBOH). De naam KICK is binnen Vilans overgenomen en het is het Vilans KICK-protocollen bestand geworden.

Engelien Rondaan Annemieke van der Schaft Monique Bressers Lia Davelaar Joke Deen Nicole van Well Elena Jager Bram Hengeveld Manon Metselaar Marleen Versteeg

Onze adviseurs binnen KICK-protocollen