Naar hoofdinhoud Naar footer

Ziekenhuizen

Gelukkig is voor veel mensen het ziekenhuis maar een korte episode in hun leven. Maar die vaak wel veel invloed heeft op de ervaren kwaliteit van leven er na, vooral bij mensen met meerdere en langdurende aandoeningen zoals kwetsbare ouderen. Persoonsgerichte en integrale zorg voor hen in en met het ziekenhuis is daarom van groot belang. Zodat zorg voor ouderen aansluit op hun wensen en behoeften, dat een bezoek aan het ziekenhuis voor hen efficiënt verloopt en dat zij na verblijf in het ziekenhuis hun leven goed voort kunnen zetten. Vilans ondersteunt ziekenhuizen hierbij met kennis.

YouTube video thumbnail

Wij werken met ziekenhuizen en andere zorgorganisaties samen aan diverse thema's. Benieuwd? Lees hieronder meer over deze thema's en bekijk de video's.

Samenwerken in netwerken

Domeinoverstijgend werken is de zorg inrichten over verschillende domeinen heen, zonder rekening te hoeven houden met schotten in de financiering. Integraal werken is de een aanpak waarbij er samenhang is in zorg en ondersteuning, afgestemd op de vraag van de cliënt. Eén cliënt, één gezamenlijk plan, met aandacht voor alle leefgebieden en alle vraagstukken waar de klant mee worstelt. 

Databank interventies

De databank interventies van Vilans biedt een overzicht van erkende interventies in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Zodat zorgverleners op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Een aantal interventies die van belang kunnen zijn voor ouderen die uit het ziekenhuis naar huis gaan

Dementievriendelijke ziekenhuizen

Ziekenhuizen dementievriendelijker maken. Dat is het doel van één van de vijf werkgroepen van het Nederlands Geheugenpoli Netwerk, in 2015 ontwikkeld door Vilans in samenwerking met professionals werkzaam op een geheugenpoli. De werkgroep ontving in 2022 van ZonMw een VIMP-subsidie en Vilans voert het project uit samen met NHL-stenden hogeschool, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Samen beslissen

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Geriaters (NVKG) en verschillende ziekenhuizen, ontwikkelde Vilans een toolbox Samen beslissen met de TOPICS-SF voor de geriatrie. De toolbox helpt ziekenhuizen het samen beslissen gestructureerd en structureel in te passen in gesprekken met ouderen. Met veel materialen!

Vilans Protocollen

De Vilans-protocollen voor verpleegtechnische handelingen zijn gebaseerd op landelijke ervaringen en richtlijnen. De protocollen helpen zorgprofessionals om nog effectiever te handelen, en nog betere zorg te leveren. Inmiddels maken al zo’n 30 ziekenhuizen gebruik van de Vilans Protocollen.

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenis geeft. Vilans begeleidt organisaties en netwerken die willen werken vanuit het concept Positieve Gezondheid.

Tips bij dit project

Er zijn geen tips bij dit project

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project