Naar hoofdinhoud Naar footer

Toolbox Samen beslissen met ouderen

Door het zes stappen gespreksmodel ‘Samen beslissen met ouderen en hun naasten’ toe te passen, kom je samen met de oudere en naasten tot besluiten over zorg, ondersteuning en/of behandeling die het beste passen bij wat de oudere zelf belangrijk vindt. Doordat de oudere de Samen Beslis Hulp van tevoren invult, is deze beter voorbereid op het gesprek, en kom je samen sneller tot de essentie. Implementeer het samen beslissen met ouderen ook in je eigen praktijk en maak daarbij gebruik van de toolbox!

YouTube video thumbnail

Gespreksmodel

Het zes stappen gespreksmodel ‘Samen beslissen met ouderen en hun naasten’

 • Van ‘wat is uw probleem?’ naar ‘wat doet ertoe voor u?’
 • Vooral van toepassing bij ouderen met meerdere, vaak chronische, aandoeningen.
 • Wetenschappelijk ontwikkeld met zorgverleners en ouderen, uitgebreid getest in meerdere praktijksituaties in huisartsenpraktijken en ziekenhuizen.

De Samen Beslis Hulp

 • Zet ouderen in de actiestand om mee te beslissen, geeft ouderen meer zeggenschap over hun gezondheid en leven.
 • Werkt op basis van persoonsgerichte uitkomstinformatie (PROM TOPICS-SF).
 • Is in meerdere varianten te gebruiken: op papier en digitaal in ZIS en HIS.
 • Helpt om de zes stappen van het gespreksmodel samen met de oudere goed te doorlopen.
 • Leidt (in de toekomst) tot de mogelijkheid om te leren en verbeteren op basis van verzamelde PROM-data (bij digitaal gebruik in ZIS of HIS systemen). 

Ervaringen van zorgverleners

 • 'De kwaliteit van mijn gesprekken met ouderen is ontzettend verbeterd.'
 • 'Ik kom nu met meer energie mijn werkdag door omdat ik veel minder hard aan het werk ben om oplossingen te bedenken.'
 • 'Ik voel me een blijere dokter omdat ik merk dat ik veel beter aansluit bij mijn patiënten.'
 • 'Omdat ouderen zich hebben voorbereid op het gesprek, zijn ze veel meer ontspannen tijdens het gesprek, hebben we een veel beter gesprek.'
 • 'Het verrast me hoe ouderen zelf over hun leven denken, dat wist ik helemaal niet.'
 • 'Omdat de Samen Beslis Hulp vaak ingevuld wordt door de oudere samen met diens partner of kinderen, hebben ze van te voren vaak al belangrijke thema’s besproken, bijvoorbeeld over het levenseinde.'  

Aan de slag!

De implementatie van samen beslissen met de Samen Beslis Hulp is een nieuwe werkwijze en heeft invloed op het dagelijks werk. Het vraagt een verandering en verankering van de werkprocessen en het gedrag van betrokkenen, zowel van zorgverleners als van ouderen en hun naasten. De implementatie is daarom geen koud kunstje, maar vraagt moeite en inspanning van alle betrokkenen en daarmee een goede voorbereiding en een plan van aanpak.

Je hoeft het wiel gelukkig niet helemaal zelf uit te vinden! Met subsidie van Zorginstituut Nederland en SKMS zijn 25 ziekenhuizen en drie regionale huisartsenorganisaties met de implementatie aan de slag gegaan. Vilans, NVKG, de TOPICS-MDS werkgroep en seniorenorganisaties KBO-PCOB en KBO Brabant hebben hen daarbij begeleid. Op basis van hun ervaringen is deze toolbox gemaakt met een opzet voor de aanpak van de implementatie, allerlei praktische hulpmiddelen en tips en voorbeelden uit de praktijk.

Ga ook aan de slag met het implementeren van samen beslissen met de Samen Beslis Hulp!